Jak wynika z zestawień za lata 2013-2015 opublikowanych przez Narodowe Centrum Nauki, wydziały WSIiZ wypadły bardzo dobrze na tle swoich konkurentów z Grup Wspólnej Oceny, w których oceniane były podczas ostatniej parametryzacji. Wszystkie wydziały uczelni wyprzedziły w raporcie podobne jednostki innych szkół wyższych na Podkarpaciu!

W zestawieniach dotyczących lat 2013-2015 uwzględniono wnioskodawców, którzy wzięli udział konkursach Narodowego Centrum Nauki. Jednostki uporządkowano według stosunku wysokości przyznanego finansowania do liczby zatrudnionych pracowników naukowych.

Wydział Informatyki Stosowanej WSIiZ uplasował się na 6 pozycji w swojej grupie, wyprzedzając znacznie Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Biorąc pod uwagę jednostki niepubliczne WSIiZ zajmuje 1-sze miejsce w zestawieniu. Liderem zestawienia jest Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej. W grupie SI1EA o finansowanie z NCN starało się 37 jednostek.

Wydział Medyczny WSIiZ znalazł się na 12 pozycji zestawienia wśród 73 jednostek grupy NZ1M. W zestawieniu jesteśmy jedyną niepubliczną jednostką naukową, która otrzymała dofinansowanie. Liderem zestawienia jest Wydział Farmaceutyczny CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydział Ekonomiczny WSIiZ uplasował się na 29 pozycji w swojej grupie HS1EK, w której o finansowanie starało się 79 jednostek, wyprzedzając Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Biorąc pod uwagę jednostki niepubliczne WSIiZ zajmuje 2-ie (na 15) miejsce w zestawieniu, po Akademii Leona Koźmińskiego. Liderem zestawienia jest Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W grupie HS1SP o finansowanie z NCN starało się 79 jednostek. Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ uplasował się na 30 pozycji. Biorąc pod uwagę jednostki niepubliczne wyżej od WSIiZ notowane są wydziały 3 uczelni. Liderem zestawienia jest Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego.

Pozyskane dofinansowanie umożliwia realizację ważnych badań naukowych o charakterze podstawowym.
Szczegółowe informacje o zestawieniach można znaleźć na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-06-23-wnioskodawcy-w-konkursach-2013-2015