28 kwietnia br. słuchacze trzeciej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w branży automotive” uczestniczyli w 8-godzinnych zajęciach warsztatowych w siedzibie firmy BorgWarner Poland Sp. z o.o. w Jasionce.

Wizyta studyjna stanowiła podsumowanie zajęć teoretycznych i warsztatowych. Słuchacze studiów podyplomowych podzieleni na kilkuosobowe zespoły mieli możliwość przeprowadzić audyt zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 na liniach produkcyjnych pod nadzorem pracowników firmy.

Podczas wizyty studyjnej słuchacze zostali zapoznani z praktycznymi wymaganiami mapowania procesów ISO9001/VDA oraz stosowanym w firmie podejściem procesowym Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Studia prowadzone są we współpracy z firmami SQD AllianceBorgWarner.

Fot. FreszFoto