Jak pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na wdrażanie innowacji w nauczaniu? Jakie programy zapewniają możliwość udziału w warsztatach, spotkaniach czy wymianach młodzieży z całej Europy całkowicie bez ponoszenia za to kosztów? Jak zagospodarować w sposób kreatywny wolny czas młodych osób?  – na te i wiele innych pytań, odpowiedzi będzie można uzyskać podczas konferencji Edukacja otwarta na innowacje – jak wspierać i rozwijać kwalifikacje oraz umiejętności młodych osób, która odbędzie się 24 lutego 2023 r. w Klubie Akademickim IQ Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania, przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.

Podczas konferencji zostaną przedstawione konkretne przykłady oraz dobre praktyki w zakresie wdrażania innowacji przez instytucje mające swoją siedzibę na Podkarpaciu. Uczestnicy dowiedzą się także, w jaki sposób wyszukiwać i pozyskiwać zewnętrze źródła finasowania innowacji w dydaktyce. 

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką wdrażania innowacji w dydaktyce, a w szczególności do nauczycieli szkół na różnych poziomach edukacji, wykładowców akademickich, studentów oraz uczniów pełnoletnich, przedstawicieli NGO lub instytucji edukacyjnych. 

Konferencja odbędzie się 24 lutego br. w Klubie Akademickim IQ. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja – formularz rekrutacyjny dostępny jest TUTAJ.

Organizator zapewnia zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu.