Wniosek o dofinansowanie działalności wydawniczej Wydziału Ekonomicznego dla „e-Finansów” został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał finansowanie na lata 2016/2017.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz e-Finanse
Dofinansowanie działalności wydawniczej Finansowego Kwartalnika Internetowego "e-Finanse" z pewnością podniesienie wartość pisma w zakresie jego umiędzynarodowienia. Jednym z kluczowych celów redakcji na lata 2016-2017, jest zwiększenie grona zagranicznych Recenzentów oraz członków Rady Programowej. Zrealizowanie tego celu daje nadzieję na wzrost zainteresowania pismem nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Można oczekiwać, że przełoży się ono następnie na większy niż dotychczas zasięg czasopisma, przysparzając mu za granicą zarówno czytelników, jak i autorów.

Innym celem Redakcji jest unowocześnienie strony Internetowej czasopisma – wzbogacenie jej o narzędzia wspomagające pracę Redakcji i podnoszące jakość oraz dostępność finalnego produktu, jakim są publikowane w kwartalniku artykuły naukowe. Wprowadzenie profesjonalnego systemu umożliwiającego realizację procesu edytorskiego w czasopiśmie pozytywnie wpłynie na efektywne zarządzanie procesem edytorskim i wydawniczym, ułatwi zespołowi redakcyjnemu nawiązywanie współpracy z recenzentami oraz wpłynie na promocję nowych wydań. Ważnym sposobem na popularyzację oraz umiędzynarodowienie czasopisma będzie także współpraca z platformami oraz bazami naukowymi znanych wydawców.

„e-Finanse” otrzymały finansowanie ramach umowy 725/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

www.e-finanse.com

Redakcji czasopisma serdecznie gratulujemy!