Przedstawiciele UNHCR spotkali się ze studentami kierunku Praca socjalna na WSIiZ. Celem spotkania było przybliżenie studentom specyfiki działalności agendy ONZ ds. uchodźców. Zapoczątkowało ono współpracę pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a UNHCR.

Głównym celem spotkania, które odbyło się 24 maja br., było omówienie roli Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia udzielonego w Polsce uchodźcom z Ukrainy od lutego 2022 r. Spotkanie odbyło się w języku angielskim, poprowadziła je pani Yolanda Ines Zapata Henry, Dyrektorka Biura Terenowego UNHCR w Rzeszowie. Zaprezentowała historię i specyfikę działalności UNHCR – studenci mogli dowiedzieć się kogo i w jaki sposób wspiera UNHCR, jak wygląda specyfika pracy w takiej organizacji i jakich umiejętności wymaga. Studenci mieli też okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat migracji i uchodźców w formie quizu z odpowiedziami, a także zadać pytania i podyskutować z przedstawicielami UNHCR. Spotkanie odbyło się w ramach Loży Biznesu dla kierunku Praca socjalna (ścieżka anglojęzyczna).

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) jest agendą ONZ upoważnioną do udzielania pomocy i ochrony uchodźcom, przymusowo wysiedlonym społecznościom i bezpaństwowcom oraz do pomocy w ich dobrowolnej repatriacji, lokalnej integracji lub przesiedleniu do kraju trzeciego. Od wybuchu wojny na Ukrainie w Rzeszowie działa Biuro Terenowe UNHCR, które aktywnie uczestniczy w udzielaniu wsparcia uchodźcom ukraińskim na Podkarpaciu.

W ramach przyszłej współpracy WSIiZ z UNHCR planowane jest organizowanie wspólnych spotkań, współpraca w zakresie badań naukowych obejmujących temat uchodźctwa i migracji, a także włączanie się studentów w działalność wolontariacką na rzecz UNHCR. Kolejne spotkanie z przedstawicielami UNHCR  planowane jest na czerwiec.