Trwa okres rozliczeń podatkowych. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje, że każdy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. My zachęcamy wszystkich Państwa do wsparcia Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”, która już od kilkunastu lat angażuje swoje środki finansowe na rzecz wsparcia rozwoju edukacji, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania.

Przekaż 1 procent podatku

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”, działa od 2000 r. przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jest organizacją pożytku publicznego powołaną dla wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów i studentów. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej dochody stanowią środki pochodzące z wpłat z tytułu 1% podatku od osób fizycznych.

W roku 2015, podobnie jak w latach poprzednich, fundusze zgromadzone z tytułu wpłat 1% podatku Fundacja przeznaczyła na realizację programu stypendialnego oraz programu rozwoju talentów młodzieży uczącej się i studiującej, dofinansowanie uczestnictwa studentów w konferencjach naukowych oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości. Corocznie Fundacja obejmuje patronatem Dzień otwarty kół naukowych i organizacji studenckich w WSIiZ, nagradzając finansowo koło naukowe, które przygotuje najlepsze stoisko. Fundacja obejmuje także patronatem i dofinansowuje organizację Studenckiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”. W ubiegłym roku Fundacja dofinansowała także organizację zawodów programistycznych Code Camp zorganizowanych przez Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych. Ponadto, Fundacja realizowała także projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego pt. „Wirtualny Menedżer – konkurs ekonomiczny dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych”. Głównym celem projektu było wykształcenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Wraz z kołem naukowym HR Fundacja realizowała również projekt w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych „Corporate Social Responsibility = Czas Się Rozwijać”, promujący ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poza wspieraniem projektów skierowanych na rozwój młodych ludzi oraz kół naukowych, Fundacja indywidualnie wspiera studentów, którzy chcieliby rozwijać się naukowo. Dofinansowuje im np. wyjazdy na konferencje. W 2015 r. z takiego dofinansowania skorzystała m. in. Yaryna Onishechko, która dzięki pomocy Fundacji mogła uczestniczyć w ogólnopolskiej konferencji „Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog” w Poznaniu.

– Dzięki temu wyjazdowi miałam okazję podzielić się efektami moich badań na temat wojny informacyjnej. Na ten temat pisałam pracę dyplomową. Gdyby nie pomoc fundacji nie mogłabym skorzystać z tej ważnej dla mnie konferencji – mówi Yaryna Onishechko.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji należy w końcowej części rocznego zeznania podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000068639 oraz wpisać równowartość 1% należnego podatku dochodowego. W składanym zeznaniu można również wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych oraz wskazać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku.

Liczymy na Państwa wsparcie!