13 grudnia 2019 roku w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbędzie się trzecie z cyklu Seminarium Samorządowe IBAF. Niniejsze wydarzenie jest kolejnym spotkaniem odbywającym się pod nazwą Seminaria Samorządowe IBAF, dedykowanym sytuacji podkarpackich samorządów. W trakcie seminarium przedstawione oraz omówione zostaną najnowsze dane dotyczące gospodarki finansowej JST na Podkarpaciu wraz z ich odniesieniem do sytuacji sektora samorządowego w kraju.

Analizom poddana zostanie m.in. sytuacja budżetowa podkarpackich samorządów, realizacja RPO oraz wykorzystanie innych środków UE na tle pozostałych województw, a także stan zadłużenia
w układzie międzywojewódzkim. Agenda seminarium przedstawiona została poniżej.

  1. Finanse jednostek samorządu terytorialnego na Podkarpaciu (tak jak dotychczas co kwartał).
  2. Pytania i dyskusja.
  3. Finansowanie oświaty w Polsce.
  4. Pytania i dyskusja.
  5. Ranking jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.
  6. Pytania i dyskusja.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 roku w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. H. Sucharskiego 2, o godzinie 10.00 w sali RA53.

 Uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w seminarium w terminie do 9 grudnia 2019 roku (włącznie), na adres e-mail: kontakt@ibaf.edu.pl lub telefonicznie pod numerem (17) 866 11 85.