Patrycja Cisło otrzymała wyróżnienie podczas VI Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która została zorganizowana w formie online przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Tegoroczne spotkanie odbyło się 18 maja br. pod hasłem ,,Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca”. 

Podczas trwania konferencji przedstawionych zostało około 70 prac naukowych w formie prezentacji multimedialnej. Studenci mogli zaprezentować wyniki swoich badań na 4 panelach tematycznych: obszar humanistyczno- społeczny, obszar techniczny, obszar zdrowia oraz obszar zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

WSIiZ reprezentowały studentki studiów I i II stopnia na kierunku Kosmetologia – Patrycja Cisło, Magdalena Lasota oraz Paulina Lechwar, członkinie Koła Naukowego „Cosmetic Plants”. Studentki zaprezentowały wyniki swoich badań w postaci 10 minutowych prezentacji ustnych.

Patrycja Cisło zaprezentowała pierwsze wyniki projektu realizowanego w ramach II edycji konkursu na studenckie projekty naukowe pt. „ Zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych- określenie kosmetycznego potencjału ekstraktów otrzymywanych z różnych organów morfologicznych czarnego bzu (Sambucus nigra)”. Celem badań było porównanie zawartości związków bioaktywnych oraz właściwości antyoksydacyjnych oraz ocena potencjalnego zastosowania ekstraktów z niewykorzystanych dotąd organów morfologicznych bzu czarnego jako cennego źródła składników aktywnych kosmetyków. Prezentacja otrzymała wyróżnienie przyznane przez Komitet Naukowy konferencji.

W tej samej sesji swoje wystąpienia wygłosiła także Magdalena Lasota, która prezentowała wyniki badań nad ,, Określeniem potencjału kosmetycznego ekstraktów z różnych organów morfologicznych kocanek (Helichrysum spp.)” oraz Paulina Lechwar, która przedstawiła prezentację zatytułowaną: ,, Ekstrakty z roślin nadmorskich – potencjalne składniki kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych”.

Opiekunem Koła Naukowego „Cosmetic Plants” jest dr Katarzyna Gaweł-Bęben.

Źródło: PANS w Krośnie.