29 listopada 2019r. w Warszawie odbyła się Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa „Fitoterapia – tradycja, współczesność, perspektywy rozwoju” współorganizowana przez prowincję Polską Zakonu Bonifratrów, Sekcję Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Centrum Medyczne Bonifratrów. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele najważniejszych jednostek naukowych w Polsce, zajmujących się badaniami nad izolacją, metodami pozyskiwania i działaniem biologicznym substancji pochodzenia naturalnego, m. in. z Uniwersytetów Medycznych w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Polskiego Komitetu Zielarskiego i European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP).

Podczas konferencji wykład plenarny pt. „Badania fitochemiczne gatunków roślin stosowanych w Tradycyjnej Medycynie Chin i Azji prowadzone przez grupę TCM Komisji Farmakopei Europejskiej celem opracowania ich monografii farmakopealnych” wygłosił również Kierownik Katedry Kosmetologii WSIiZ, Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak.

Wśród prelegentów konferencji znalazły się również dr Anna Głowniak-Lipa, która w wykładzie pt. „Olejki eteryczne w terapii zakażeń Helicobacter pylori” przedstawiła część wyników uzyskanych podczas realizacji swojej pracy doktorskiej oraz dr Katarzyna Gaweł-Bęben, która przedstawiła aktualną tematykę prac badawczych prowadzonych w Katedrze Kosmetologii w ramach prelekcji pt. „Naturalne składniki kosmetyków redukujących przebarwienia skórne – skuteczne i bezpieczne?”. Wystąpienia dr Anny Głowniak-Lipy oraz dr Katarzyny Gaweł-Bęben zostały wyróżnione nagrodą dla młodego naukowca za najbardziej interesujące doniesienie. W konferencji uczestniczyła również Prodziekan ds. Kierunku Kosmetologia, dr Beata Antosiewicz