Katedra Kosmetologii i Centrum Badań i Usług Biomedycznych WSIiZ gości w swoich laboratoriach trzy stażystki z Hiszpanii. Praktykantki przyjechały do Polski w ramach programu Erasmus.

Trzy studentki z Hiszpanii, od marca do maja 2024 roku, odbywają staż w laboratoriach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Maitane Castro Otaegui uczy się na profilu Pharmacy and Parapharmacy w Centro Oficial de Estudios Sanitarios w Urnieta, w Hiszpanii, natomiast Sara Amor Mendez uczy się na tym samym profilu w Colegio San Jose de Calasanz w Santurce, w Hiszpanii. Nora Casado Conde kształci się na profilu Clinical and Biomedical Laboratory w Colegio San Jose de Calasanz w Santurce, w Hiszpanii.

Nora odbywa staż w Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek pod okiem dr hab. Katarzyny Gaweł-Bęben, prof. WSIiZ oraz mgr Pauliny Lechwar. Do jej zadań należy m.in. pomoc techniczna w laboratorium, przygotowywanie odczynników oraz obsługa sprzętów laboratoryjnych. Podczas stażu, Nora poznała podstawowe zasady prowadzenia hodowli komórkowych oraz nauczyła się pracy w sterylnych warunkach. Przeprowadzała podstawowe badania laboratoryjne na ekstraktach roślinnych – m.in. określenie właściwości antyoksydacyjnych metodą DPPH, właściwości przeciwprzebarwieniowych  z wykorzystaniem tyrozynazy grzybowej oraz oznaczanie ogólnej zawartości polifenoli  i flawonoidów. Dodatkowo poszerzyła swoją wiedzę z zakresu mikrobiologii – prowadziła hodowle bakteryjne oraz uczestniczyła w badaniach wyznaczających minimalne stężenie hamujące (MIC).

Maitane i Sara odbywają staż w Centrum Badań i Usług Biomedycznych pod okiem mgr Anny Lichtarskiej. Praktykantki zaangażowane były w pomoc techniczną w laboratorium, przygotowywanie odczynników, a także podłoży mikrobiologicznych wykorzystywanych do badań. W trakcie stażu Maitane i Sara nauczyły się pracy w sterylnych warunkach pod komorą laminarną oraz obsługi autoklawu. Ponadto poznały zasady prowadzenia hodowli bakteryjnych. Czynnie uczestniczyły w prowadzonych przez CBiUB badaniach nad produktami kosmetycznymi oraz wykonywały własne formulacje. Przeprowadzały badania aplikacyjne oraz aparaturowe kosmetyków. Badały właściwości antyoksydacyjne produktów (metoda DPPH i ABTS) oraz zdolność do  pochłaniania przez nie promieniowania UV. Przeprowadzały również testy stabilności i kompatybilności mas kosmetycznych w celu ustalenia daty przydatności produktów. Dodatkowo uczestniczyły w badaniach czystości mikrobiologicznej kosmetyków, teście konserwacji, a także wykonywały biofermenty, które przebadały.