O tym, jak ważna jest przedsiębiorczość, kreatywność oraz umiejętność dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się szans w biznesie, mają szansę przekonać się uczestnicy trwającego programu Start For Future.

SFF to program zainicjowany we współpracy europejskich uniwersytetów wzmocniony partnerstwami z The European Institute of Innovation and Technology (EIT), Urban Mobility oraz Manufacturing. 

SFF umożliwia połączenie młodych talentów oraz startupów z szeroką siecią partnerów branżowych, realizując cele zrównoważonego rozwoju ONZ i łącząc je z wysoce dochodowymi i skalowalnymi modelami biznesowymi – wyjaśnia dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ.

W ramach SFF pojedyncze osoby, zespoły oraz startupy na wczesnym etapie rozwoju nawiązują współpracę, zyskują wsparcie merytoryczne (ze strony mentorów i sparing partnerów) oraz bran-żowe (zapewnione przez ekspertów i praktyków), aby przekuć pomysły w biznes – dodaje dr inż. Teresa Mroczek.

Do trwającej edycji Match&Start SFF swój udział zgłosili i zakwalifikowali się:

  • Samir Al-Azazi (I stopień: inżynierskie Informatyka),
  • Piotr Storek oraz Rafał Nazarko (II stopień: Informatyka),
  • Jakub Boratyn oraz Klaudia Bukowińska (I stopień: zarządzanie),
  • Bilard Paratema, Joey Gora oraz Muyassar Asoulov (I stopień: zarządzanie – A).

W opinii Jakuba Boratyna (uczestnika programu), Match&Start SFF jest świetną szkołą przedsiębiorczości, a przy tym przedsięwzięciem silenie ukierunkowanym praktycznie. Jak mówi: Nieocenioną zaletą programu jest możliwość kreowania pomysłów biznesowych we współpracy z uczestnikami pochodzącymi z różnych państw Europy, a także ich ewaluacji przez praktyków biznesu, konsultantów instytucji finansujących oraz inkubatorów przedsiębiorczości. Udział w programie całkowicie zmienia perspektywę patrzenia na działalność gospodarczą, podbijając te aspekty których młodzi ludzie w wielu przypadkach nie są świadomi. Uwzględniając możliwość konsultacji pomysłów na własną firmę z przedstawicielami europejskich ekosystemów przedsiębiorczości, uczestnicy progra-mu zyskują dużą dawkę praktycznych wskazówek, a także konstruktywną krytykę pozwalającą właściwie ocenić pomysły na biznes.

W strukturze WSIiZ za program Start for Future odpowiadają Katedra Przedsiębiorczości (dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ oraz mgr Łukasz Cywiński), a także Katedra Sztucznej Inteligencji (dr inż. Teresa Mroczek oraz dr inż. Łukasz Piątek).

Zapraszamy do kontaktu oraz śledzenia informacji o programie Start For Future oraz kolejnych odsłonach projektu SFF.DeepT+ na portalu.