Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej była organizatorem spotkania dla polskich instytucji, które posiadają europejskie wyróżnienie „HR Excellence in Research”. W trakcie wydarzenia, które odbyło się 5 grudnia br., zostały omówione najnowsze rozwiązania i inicjatywy europejskie wspierające rozwój zawodowy naukowców, a także dokonania polskich jednostek w tym zakresie.

Prelegentami byli:

 • Przedstawiciele Komisji Europejskiej:
  – Dario Capezzuto – Policy Officer, European Commission
  – Michele Rosa-Clot – HRS4R Manager, European Commission
 • Przedstawiciele uczelni oraz instytutów zaangażowani we wdrażanie europejskiej strategii HR:
  – Monika Zaremba, Sieć EURAXESS, NAWA
  – dr Katarzyna Świerk, Dyrektor Biura Nauki, ekspertka oceniająca HRS4R, Uniwersytet Gdański
  – dr Monika Kowalik, Kierownik Działu Upowszechniania i Wydawnictw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
  – Izabela Najda-Jędrzejewska – Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  – dr Zofia Sawicka – Zastępca Dyrektora, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Spotkanie było okazją do uzyskania cennych uwag i wymiany doświadczeń.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest beneficjentem HR Excellence in Research od 22 września 2017 roku. Certyfikat HR Excellence in Research przyznawany przez Komisję Europejską to potwierdzenie, że dana jednostka charakteryzuje się przyjaznym środowiskiem pracy naukowej i realizuje transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych. Otrzymane logo zobowiązuje Uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami KE.

Szczegółowe informacje dotyczące nagrody dostępne są na stronie HR Excellence in Research.