27 września 2019 roku, o godzinie 11.00, w budynku głównym WSIiZ w Rzeszowie, w sali RA53 odbędzie się seminarium poświęcone tematyce finansów samorządowych województwa podkarpackiego.

Wydarzenie to jest kolejnym spotkaniem odbywającym się pod nazwą Seminaria Samorządowe IBAF, dedykowanym sytuacji podkarpackich samorządów. W trakcie seminarium przedstawione oraz omówione zostaną najnowsze dane dotyczące gospodarki finansowej JST na Podkarpaciu wraz z ich odniesieniem do sytuacji sektora samorządowego w kraju. Analizom poddana zostanie m.in. sytuacja budżetowa podkarpackich samorządów, realizacja RPO oraz wykorzystanie innych środków UE na tle pozostałych województw, a także stan zadłużenia w układzie międzywojewódzkim.

Agenda seminarium:

  1. Raport o aktualnej sytuacji finansowej JST województwa podkarpackiego
  2. Pytania i dyskusja
  3. Ranking i indeks jakości życia w gminach woj. podkarpackiego
  4. Pytania i dyskusja

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ:

Pok. RA248

Tel. +48 17 86 61 185

Dowiedz się więcej