Trwa rekrutacja na seminaria doktoranckie z nauk o mediach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. WSIiZ jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada uprawnienia do kształcenia w tym zakresie.

Nadanie uprawnień w tym obszarze jest zwieńczeniem konsekwentnie
realizowanej polityki, która została zauważona i doceniona przez
Polską Komisję Akredytacyjną, czego wyrazem była bardzo wysoka ocena na
kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, czy milion złotych za wzorcowe wdrożenie
Krajowych Ram Kwalifikacji. Zaczęliśmy od ukierunkowania studiów
dziennikarskich na komunikowanie wizualne, media cyfrowe, komunikację
wizerunkową i social media.

– Co za tym idzie, również doktoraty będą
ukierunkowane na te, przyszłościowe gałęzie mediów – mówi prof. Sławomir Gawroński,
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Współczesne media, a
właściwie – multimedia, to obszar blisko związany z grafiką komputerową
– stąd też, część problemów badawczych z tego obszaru znajdzie
odzwierciedlenie w rozprawach doktorskich – dodaje prof. Mark W. Bannatyne.

Zatrudniamy i współpracujemy z kilkunastoma znakomitymi medioznawcami.
Seminaria prowadzone będą przez wybitnych specjalistów tematyki mediów i
nowych mediów. Prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Sławomir Gawroński, czy
prof. Mark W. Bannatyne z Purdue Institute w USA to doświadczeni
wykładowcy i wybitni akademicy. Pod ich opieką mają szansę powstać
wartościowe dysertacje.

Nauki o mediach to nowa dyscyplina naukowa. Jest odpowiedzią środowiska
akademickiego na dynamiczny rozwój mediów i multimediów. Co za tym idzie
seminaria zorientowane będą głównie na nowe media, media cyfrowe,
social media i szeroko pojęty internet. Jest to zdecydowany krok w
przyszłość. – Nauki o mediach są niezbędne dla zrozumienia i
doskonalenia wszystkich sektorów współczesnego społeczeństwa. Tak
narodowego, jak i globalnego, światowego, a więc polityki, gospodarki i
handlu, finansów, kultury, edukacji, a także rozrywki i zabawy –
podkreśla prof. Tomasz Goban-Klas. – Pogłębiona analiza
w każdej z dziedzin nauk społecznych musi zatem zawierać elementy nauk o
komunikowaniu i mediach – dodaje.

Wejdź na stronę doktorat.wsiz.edu.pl i dowiedz się więcej!