9 stycznia br. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęła rekrutację na nadchodzący semestr letni roku akademickiego 2022/2023. Wśród nowości są kierunki: Zrównoważony rozwój w gospodarce na ścieżkach polskojęzycznych (studia II stopnia) oraz Social Work (studia I stopnia) na ścieżkach anglojęzycznych.

Ponadto trwa rekrutacja na kierunkach, które cieszą się największym zainteresowaniem kandydatów oraz odpowiadają oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Na studiach II stopnia na ścieżkach polskojęzycznych są to: Informatyka i Cyberbezpieczeństwo (odrębna ścieżka kształcenia) realizowane w formie niestacjonarnej. Natomiast na ścieżkach anglojęzycznych studiów I stopnia znalazły się kierunki: Computer Science (odrębna ścieżka kształcenia), Nursing i International Business Management (odrębna ścieżka kształcenia). Te zajęcia będą realizowane wyłącznie w formie stacjonarnej.

Nowości

Kierunek Zrównoważony rozwój w gospodarce będzie realizowany na studiach II stopnia na ścieżce polskojęzycznej, w formie niestacjonarnej, czas trwania studiów to tylko 3 semestry. Zajęcia realizowane będą w hybrydowej formule (wykłady online, a ćwiczenia i laboratoria tradycyjnie), natomiast ostatni semestr studiów będzie realizowany w pełni online. Kierunek odpowiada na potrzeby rynku pracy, jakie niosą ze sobą procesy zielonej transformacji.

Kształcąc w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiadamy na potrzeby rynku pracy, na którym coraz częściej firmy poszukują pracowników na stanowiska specjalistów, menedżerów czy dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju. W zależności od poziomu stanowiska, osoby te są odpowiedzialne za tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju, koordynację wdrażania jej, raportowanie realizacji wskaźników, komunikację działań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz współpracę z poszczególnymi działami firmy w zakresie tych tematów. Przykładem może być np. współpraca z działem HR, który angażuje pracowników firmy w różnego rodzaju zielone inicjatywy i działania na rzecz ochrony środowiska, albo współpraca z działem administracji w celu ograniczenia zużycia papieru, czy plastiku w firmie, czy z działem logistyki na rzecz redukcji emisji CO2. Firmy podejmują coraz więcej inicjatyw w tym zakresie, ponieważ świadomość odpowiedzialności za środowisko jest coraz większa. Chcemy, by nasi absolwenci byli przygotowani do wspierania firm czy instytucji w tym właśnie zakresie. Studia dadzą im rzetelną wiedzę z różnych obszarów tak, by rozumieli mechanizm zmian klimatycznych, mieli świadomość jakie działania na poziomie firm mogą przeciwdziałać tym zmianom oraz byli partnerami do współpracy dla kierowników różnych działów – mówi dr Małgorzata Gosek, Prorektorka WSIiZ ds. Nauczania.

Kierunek Social Work (Praca socjalna) będzie realizowany na studiach I stopnia na ścieżkach anglojęzycznych, wyłącznie w formie stacjonarnej.

Wybierając kierunek Social Work (Praca socjalna) studenci będą mogli realizować satysfakcjonującą karierę w wielu sektorach systemu pomocy społecznej. Jako absolwenci tego kierunku zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do udzielania profesjonalnej pomocy jednostkom, rodzinom i grupom społecznym znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto zyskają wiele możliwości pracy, ponieważ będą mogli pracować zarówno  w sektorze państwowym, prywatnym,  jak i organizacjach pozarządowych. Będą mogli pracować w takich instytucjach jak w ośrodki pomocy społecznej, organizacje wspierające rodziny, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej czy ośrodki dla uchodźców. Absolwenci będą mogli również pracować zagranicą, ponieważ pracownicy socjalni są poszukiwani w wielu krajach. Koncepcja kształcenia na kierunku Praca socjalna została oparta o analizę szerokiego kontekstu zmian zachodzących we współczesnym świecie. Starzejące się społeczeństwo, zwiększona częstotliwość występowania niepełnosprawności i problemów ze zdrowiem psychicznym, rosnące nierówności, migracje, to czynniki zwiększające zapotrzebowanie na pracowników socjalnych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE. Stąd też oferujemy studia w języku angielskim, co znacząco zwiększy możliwości zatrudnienia naszych absolwentów – mówi dr Monika Struck-Peregończyk, Opiekunka kierunku. 

 

Cała oferta na semestr letni 2022/2023

STUDIA POLSKOJĘZYCZNE – STUDIA II STOPNIA

Zrównoważony rozwój w gospodarce

Zrównoważony rozwój w gospodarce jest kierunkiem, który odpowiada na potrzeby rynku pracy. Obecnie poszukiwani są specjaliści z obszaru zarządzania zrównoważonym rozwojem firm, polityki środowiskowej, zielonych finansów czy zrównoważonych łańcuchów dostaw. Dydaktycy – naukowcy, praktycy biznesu i działacze NGO – pomogą zrozumieć sens zrównoważonego rozwoju oraz zasady wdrażania tej idei w biznesie tak, aby osiągnąć sukces w różnych obszarach zrównoważonego rozwoju i środowiska. WSIiZ nie tylko kształci w tym obszarze, ale sama staje się zrównoważoną organizacją. Uczelnia przyjęła Zieloną Strategię, dba o równe szanse, realizuje ekologiczne projekty, a do uczelnianego baru wprowadziła zielone menu.
Poznaj kierunek Zrównoważony rozwój w gospodarce.

Informatyka

Komisja Europejska pokazuje, że niedobór pracowników branży IT w Polsce wynosi ok. 50 tys. osób, a brak kadry eksperckiej dotyka w naszym kraju jedną trzecią firm z sektora informatycznego. To dlatego wciąż rośnie zapotrzebowanie na pracowników o różnych kompetencjach i umiejętnościach. Wybór stale rozwijającej się branży IT jest szansą aktywnego rozwoju osobistego i zawodowego dla kandydatów. Wchodząc do grona ekspertów i wysokiej klasy specjalistów IT, kandydaci mogą liczyć na atrakcyjne oferty pracy w kraju i na świecie. Niestacjonarna Informatyka na studiach II stopnia oferuje możliwość rozwoju na specjalności:

  • Cyberbezpieczeństwo – odrębna ścieżka kształcenia otwiera perspektywy pracy w elitarnym i międzynarodowym gronie specjalistów, zajmujących się różnorodnymi obszarami bezpieczeństwa, w tym – bezpieczeństwem w sieci.
    Poznaj kierunek Informatyka i dowiedz się więcej o Cyberbezpieczeństwie.

 

STUDY IN ENGLISH – STUDIA I STOPNIA

Social Work

Kierunek przygotowuje do profesjonalnej pomocy osobom oraz rodzinom w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pokazuje, w jaki sposób działać na rzecz społeczności lokalnych czy prowadzić działania pomocowe. Kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym.
Dowiedz się więcej o Social Work.

Nursing

Kierunek rozwija wiedzę medyczną i okołomedyczną, a także kompetencje lingwistyczne. Duży nacisk jest położony na praktykę: studenci mają w programie aż 1100 godzin zajęć praktycznych oraz 1200 godzin praktyk zawodowych – to zapewnia kompleksowe przygotowanie do wykonywania przyszłych obowiązków. Absolwenci będą mogli rozwijać się zawodowo nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Kierunek realizowany w trybie stacjonarnym.
Dowiedz się więcej o Nursing.

Computer Science

Odrębna stacjonarna ścieżka kształcenia, realizowana na kierunku Informatyka. Podczas studiów na tym kierunku studenci będą realizować kursy odpowiadające certyfikacjom znanych firm informatycznych. Pozwolą one przygotować się do różnych certyfikatów programistycznych, sieciowych i innych.
Dowiedz się więcej o Computer Science.

International Business Management

Specjalność na kierunku Zarządzanie przygotowuje do skutecznego planowania, wdrażania w życie oraz przeprowadzania transakcji na skalę międzynarodową. Absolwenci International Business Management mogą podjąć pracę w działach odpowiadających za różne dziedziny zarządzania, m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, a nawet – do pracy w marketingu i nowych mediach. Specjalność prowadzona w trybie stacjonarnym.
Dowiedz się więcej o International Business Management.

Praktyczne informacje

Rekrutacja rusza 9 stycznia 2023 roku i potrwa do 31 marca 2023 roku. Kandydaci mogą korzystać z nowoczesnego systemu rekrutacji online, który pozwala na sprawne wypełnienie formularza rekrutacyjnego i skompletowanie niezbędnych dokumentów. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji (pok. RA8, Sucharskiego 2 w Rzeszowie) osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Należy pamiętać, że dopiero wtedy aplikacja na studia będzie kompletna.

Dlaczego warto rozpocząć studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania ?

WSIiZ jest uczelnią o statusie międzynarodowym, a jej społeczność akademicką tworzą studenci z ponad 50 krajów świata, w tym m.in.: Chin Indii, Kazachstanu, Kirgistanu, Malezji, Maroka, Tadżykistanu, Ukrainy, Wietnamu czy Zimbabwe. Wielokulturowe środowisko pomaga lepiej zrozumieć współczesny świat, a także lepiej przygotowuje do podjęcia pracy za granicą.

WSIiZ stawia na praktyczne podejście do kształcenia, dzięki kierunkom i specjalnościom dostosowanym do zapotrzebowania kandydatów oraz aktualnych trendów na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Zajęcia na poszczególnych kierunkach ruszają już w marcu oraz kwietniu 2023 roku.

Bądź zawsze na bieżąco – śledź nas na Facebooku oraz dołącz do grupy dla kandydatów.
Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz kontakt z Działem Rekrutacji, który rozwieje Twoje wątpliwości i odpowie na wszystkie pytania.
Nr telefonu: 17 866 11 88, 17 866 11 99
Mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl