Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa do 31 lipca!

Studia I stopnia

Social Work

WSIiZ jest pierwszą i jedyną uczelnią niepubliczną, która otrzymała Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Forma: stacjonarne/ Czas trwania: 6 semestrów

Postaw na zawód, w którym możesz konkretnie i profesjonalnie pomagać osobom w sytuacjach kryzysowych i trudnych.

Trendy i potrzeby rynku – Social work

Szukasz satysfakcjonującej i stabilnej kariery? WSIiZ oferuje studia licencjackie z zakresu Pracy socjalnej w całości realizowane w języku angielskim w bardzo konkurencyjnej cenie.
Social work

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Program studiów wyposaży Cię w praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Nauczysz się jak udzielać profesjonalnej pomocy jednostkom, rodzinom, grupom i zbiorowościom społecznym znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
Social work

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Kierunek Praca socjalna odpowiada na bardzo szybko zmieniający się współczesny świat — starzejące się społeczeństwo, zwiększoną częstotliwość występowania niepełnosprawności i problemów ze zdrowiem (także psychicznym), rosnące nierówności i bezprecedensowy wzrost liczby uchodźców. Analizy rynku pracy wskazują, że pracownik socjalny to zawód, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie na światowym rynku pracy. Według Biura Statystyki Pracy USA liczba miejsc pracy dla pracowników socjalnych wzrośnie o 12% między 2020 a 2030 rokiem, co oznacza średnio 78 300 nowych miejsc pracy każdego roku.
Social work

WIELE MOŻLIWOŚCI

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku Praca socjalna będą mogli pracować w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych (np. fundacje, stowarzyszenia), a także w prywatnych ośrodkach pomocy i wsparcia. Dzięki realizacji programu studiów w całości w języku angielskim studenci będą także przygotowani do pracy za granicą. Pracownicy socjalni są poszukiwani w wielu krajach, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada i Hongkong.
Social work

dr Monika Struck-Peregończyk – Prodziekan

Dlaczego warto studiować Social Work we WSIiZ?

01

Miej realny wpływ na społeczeństwo

Praca socjalna polega na wsparciu dla osób potrzebujących, organizowaniu im pomocy, udzielaniu porad, kierowaniu do właściwych instytucji, współpracy z organizacjami. Pracownik socjalny niesie pomoc ludziom w trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi czy emocjonalnymi. Obecnie ta pomoc obejmuje coraz częściej ludzi zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Naprzeciw temu wychodzi koncepcja kierunku Praca socjalna we WSIiZ, która oferuje w ramach programu kształcenia treści, związane z pomocą uchodźcom i migrantom.
02

Program zorientowany na praktyczne kompetencje

Program studiów został opracowywany pod okiem ekspertów z branży. Nacisk na zajęcia praktyczne daje maksymalne możliwości rozwijania umiejętności niezbędnych w przyszłej karierze zawodowej. Wiedza, którą można zdobyć w trakcie kształcenia, stanowi wsparcie dla zdobytych praktycznych kompetencji.
03

Więcej niż studia

Po uzyskaniu stopnia licencjata w dziedzinie pracy socjalnej, uzyskasz uznane kwalifikacje zawodowe. Podczas studiów rozwiniesz także umiejętności interpersonalne, empatię i nauczysz się skutecznie komunikować. Te umiejętności przyczynią się do osiągnięcia sukcesu w pracy pracownika socjalnego, a także przyniosą korzyści w życiu osobistym.
04

Dyplom WSIiZ uznawany na całym świecie

Po ukończeniu Pracy Socjalnej we WSIiZ możesz wrócić do kraju lub rozpocząć karierę zawodową w dowolnym kraju na świecie.

Partnerzy kierunku

Zobacz, z kim współpracujemy

Przykładowe zajęcia

Social work
 • Historia, teoria i aksjologia pracy socjalnej
 • Podstawy prawne pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Polityka społeczna w Polsce i w Europie
 • Osobisty model biznesowy
 • Socjologia rodziny
 • Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów społecznych
 • Starość i procesy starzenia w pracy pracownika socjalnego
 • Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnościami
 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi
Social work

Odkryj perspektywy zawodowe:

 • regionalne ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • domy pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • ośrodki wsparcia,
 • jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • placówki dla osób bezdomnych i uzależnionych,
 • zakłady karne,
 • ośrodki dla uchodźców,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.
Studia I stopnia
Social Work
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1100 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:
Październik 2024
Social work
Social work

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Social work
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów).
Social work
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Social work
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Social work
Skip to content