Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa do 31 lipca!

Studia I stopnia

Nursing

Forma: stacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Niezmierzone pokłady empatii, cierpliwość, systematyczność, upór w dążeniu do celu, a także znajomość języka angielskiego. Wybierz kierunek, który rozwinie Twoje wewnętrzne predyspozycje – zawodowe i lingwistyczne. Postaw na Pielęgniarstwo – studia po angielsku we WSIiZ.

Trendy i potrzeby rynku – Nursing

Postaw na perspektywiczny kierunek, zapewniający stałą pracę i możliwości rozwoju zawodowego na całym świecie.
Nursing

ZNACZĄCY ZAWÓD

Dlaczego warto postawić na licencjat pielęgniarstwa? Ukończenie studiów z biegłą znajomością języka angielskiego oraz uzyskanie prawa do wykonywania zawodu na terenie Polski daje możliwość nie tylko pracy w kraju, ale także w innych państwach Unii Europejskiej, pozostałych Państwach Europy i świata – po spełnieniu niezbędnych wymogów. Absolwenci pielęgniarstwa odnajdą pracę nie tylko w oddziałach szpitalnych, przychodniach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach czy uzdrowiskach. Przed pielęgniarką i pielęgniarzem otwierają się perspektywy pracy także w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo rozwojowych, a także coraz częściej w prywatnych praktykach pielęgniarskich.
Nursing

ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE

Pielęgniarstwo to obecnie deficytowy zawód. Absolwenci tego kierunku nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Dane WHO alarmują, że na świecie brakuje ok. 6 milionów wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską wzrasta z powodu rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz problemów związanych z opieką nad starzejącym się społeczeństwem. Według danych OECD, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, średnia europejska wynosi 9,3 pielęgniarek. Zawód ten jest bardzo wymagający, jednak należy podkreślić, że w ostatnich latach coraz lepiej wynagradzany finansowo.
Nursing

15 SPECJALIZACJI

Na pielęgniarki i pielęgniarzy czekają możliwości rozwoju zawodowego przez doskonalenie wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Wśród kursów specjalistycznych można odnaleźć programy dotyczące edukacji pacjenta w cukrzycy, chorobach układu krążenia, chorób wzroku, chorób układu oddechowego oraz specjalistyczne bloki dotyczące między innymi dializoterapii, leczenia ran czy terapii bólu. Specjalizacja to najważniejsze z rodzajów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek. Wyróżnia się 15 ścieżek specjalizacji, w tym: pielęgniarstwo anestezjologiczne, chirurgiczne, pediatryczne, ratunkowe, rodzinne lub onkologiczne.
Nursing

mgr Katarzyna Wyczarska-Dziki – Prodziekan

Dlaczego warto studiować Nursing we WSIiZ?

01

Praktyczna nauka zawodu

Studia na kierunku Pielęgniarstwo to efektywne kształcenie, zapewnione dzięki zajęciom realizowanym w małych grupach ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. W ramach kształcenia praktycznego studenci realizują 1100 h zajęć praktycznych oraz 1200 h praktyk zawodowych. Dowiedz się więcej o współpracy WSIiZ z Kliniką w Niemczech!
02

Akredytacja Ministerstwa

Anglojęzyczny program studiów opracowano zgodnie ze standardami kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we współpracy z wieloletnimi praktykami – ekspertami z dziedziny medycyny i pielęgniarstwa. Dodatkowo, WSIiZ uzyskała dla Pielęgniarstwa akredytację Ministerstwa Zdrowia.
03

Profesjonalny sprzęt i współpraca ze środowiskiem medycznym

W profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach student nabywa niezbędne umiejętności praktyczne. Kształcenie i doskonalenie umiejętności odbywa się z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Współpraca z kilkunastoma jednostkami medycznymi umożliwia pogłębianie umiejętności i kompetencji społecznych w warunkach rzeczywistych, podczas obowiązkowych praktyk. Cały proces kształcenia zapewnia odpowiednie przygotowanie i pewny start w dalsze życie zawodowe.

Partnerzy kierunku

Zobacz, z kim współpracujemy

Przykładowe zajęcia

Nursing
 • Podstawy pielegniarstwa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Etyka zawodu pielęgniarki
Nursing

Odkryj perspektywy zawodowe:

 • Oddziały Szpitalne
 • Przychodnie
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Środowisko nauczania i wychowania
 • Hospicjum
 • Uzdrowiska
 • Prywatna praktyka pielęgniarska
 • Instytucje badawcze
Studia I stopnia
Nursing
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1680 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Nursing
Nursing

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Nursing
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • orzeczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Nursing
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Nursing
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Nursing
Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content