Rekrutacja na semestr letni trwa

Studia I stopnia

Nursing

Forma: stacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Niezmierzone pokłady empatii, cierpliwość, systematyczność, upór w dążeniu do celu, a także znajomość języka angielskiego. Wybierz kierunek, który rozwinie Twoje wewnętrzne predyspozycje – zawodowe i lingwistyczne. Postaw na Pielęgniarstwo – studia po angielsku we WSIiZ.

Szanowni Państwo,

Ze względu na trwającą pandemię szereg placówek ochrony zdrowia wymaga okazania przez studenta, odbywającego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19. Może się zdarzyć, że studenci niezaszczepieni będą mieć utrudniony dostęp do podmiotów leczniczych, co może skutkować problemami z zaliczeniem danego semestru.

dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

Nursing

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Postaw na perspektywiczny kierunek, zapewniający stałą pracę i możliwości rozwoju zawodowego na całym świecie.
Nursing
ZAWÓD GLOBALNY
Dlaczego warto postawić na licencjat pielęgniarstwo? Przed dyplomowaną pielęgniarką, znającą język angielski, otwierają się perspektywy pracy nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii – po uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji zawodowych.
Nursing
ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE
Dane WHO alarmują, że na świecie brakuje ok. 6 milionów wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego, walczącego z chorobami cywilizacyjnymi i starzeniem społeczeństwa. Według danych OECD, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek.
Nursing
13 SPECJALIZACJI
Na dyplomowanych pielęgniarzy i pielęgniarki czeka aż 13 ścieżek specjalizacji, w tym: pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatryczne, ratunkowe, rodzinne lub onkologiczne.
Nursing
Dlaczego warto studiować Nursing we WSIiZ?
01
Studia w każdym wieku
Pielęgniarze i pielęgniarki to jedna z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce, licząca ponad 300 tys. członków i otwarta na pracowników z różnych grup wiekowych. Dodatkowo, wg. danych statystycznych Naczelnej Izby Pielęgniarek, najliczniejszą grupą wiekową w zawodzie są osoby w przedziale wiekowym 49 – 52 lata.
02
Jeszcze więcej praktyki
Studia pielęgniarstwo to efektywne kształcenie, zapewnione dzięki zajęciom realizowanym w małych grupach i naciskowi położonemu na praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. Na studentów pielęgniarstwa czeka aż 1100 h zajęć praktycznych oraz 1200 h praktyk zawodowych.
03
Akredytacja Ministerstwa
Anglojęzyczny program studiów opracowano zgodnie ze standardami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we współpracy z wieloletnimi pracownikami – ekspertami z dziedziny medycyny i pielęgniarstwa. Dodatkowo, WSIiZ uzyskała dla pielęgniarstwa akredytację Ministerstwa Zdrowia.
04
Profesjonalny sprzęt – atrakcyjne współprace
W ramach zajęć dostaniesz dostęp do kilku profesjonalnie wyposażonych laboratoriów i pracowni, w których rozwiniesz niezbędne umiejętności. Współpraca z kilkunastoma jednostkami medycznymi pozwoli na sprawdzenie ich w codziennej pracy, podczas obowiązkowych praktyk. Uzyskasz przygotowanie do pewnego startu w dalsze życie zawodowe.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
Nursing
 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Farmakologia
 • Radiologia
 • Prawo medyczne
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Badanie fizykalne
 • Zakażenia szpitalne
 • Etyka zawodu pielęgniarki
Nursing
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Szpital
 • Przychodnia
 • Klinika
 • Szkoła
 • Hospicjum
 • Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
 • Sanatorium
Studia I stopnia
Nursing
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1960 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:

09.01.2023 – 10.03.2023

PIERWSZE ZAJĘCIA:

13.03.2023

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Nursing
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Nursing
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Nursing
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Nursing
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Nursing
Skip to content