Kolejny słuchacz Seminarium Doktoranckiego WSIiZ: mgr Robert Witek dołączył do grona osób, które obroniły rozprawę doktorską.

Rozprawa mgr Roberta Witka nosiła tytuł: Nowe media w aktywności komunikacyjnej przedstawicieli medycznych. Promotorem pracy był dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ, a recenzentami: dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ oraz dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS. 

Obrona doktorska przeprowadzona została w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy mogli wypowiadać się w jej toku. 

Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ, a praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła. Szczegóły dostępne są TUTAJ.