Przemysław Niepokój-Hepnar, absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością grafika komputerowa w mediach, otrzymał 6-miesięczne stypendium twórcze w dziedzinie sztuki wizualne Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na rok 2021.

W tegorocznym naborze na „Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury” wyróżniono 339 osób reprezentujących różne dziedziny sztuki spośród 3 779 zgłoszeń. Kapituła Konkursu doceniła absolwenta WSIiZ za projekt „Krośnieńscy mistrzowie rzemiosła – dziedzictwo, które przemija”.

„Krosno, miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, już w XVIII wieku słynęło z wysokiej klasy rzemieślników. W ostatnich latach następuje przyspieszona marginalizacja roli mistrzów w swoim zawodzie na rzecz usług prowadzonych w dużych sieciach handlowych czy też franczyzowych. Proces związany z przekazywaniem wiedzy w relacji „uczeń-mistrz” został zahamowany – wielu mistrzów rzemiosła nie doczeka się następców, a ich działalność zostanie zakończona wraz z ich odejściem” – wskazuje Przemysław Niepokój-Hepnar i dodaje – „Głównym celem mojego projektu jest „ocalenie od zapomnienia” tych, którzy jeszcze prowadzą swoją działalność w obrębie miasta Krosna – między innymi: zakłady szewskie, jubilerskie, fotograficzne, fryzjerskie, szklarsko-ramiarskie, grawerzy szkła, piekarze, cukiernicy, hutnicy, wędliniarze czy krawcy tworzący ubrania z lnu, materiału, który w przeszłości rozsławiał Krosno na cały świat.”

Opowiedzenie historii krośnieńskich rzemieślników odbędzie się za pomocą cyklu fotoreportaży połączonych z wywiadami dźwiękowymi i w rezultacie pozwoli to na powstanie interaktywnych fotokast, czyli form multimedialnych opowieści.

Przemysław Niepokój-Hepnar – krośnianin, artysta fotograf, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, czterokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotny laureat najważniejszych międzynarodowych konkursów fotograficznych, odznaczony medalem za zasługi dla fotografii polskiej w 100-rocznicę odzyskania niepodległości, laureat nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. W fotografii interesuje go człowiek w ujęciu dokumentalnym i reporterskim.