25 maja 2017 roku w Dubiecku odbędzie się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”, organizowana przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Tematem przewodnim tego wydarzenia będzie: „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego”.

Konferencja zostanie poświęcona wymianie poglądów i doświadczeń dotyczących zagadnień istoty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji na terenach przyrodniczo i kulturowo cennych oraz związanych z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego, wpływających na zachowanie i kształtowanie atrakcyjności turystycznej walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Pogórza Dynowskiego. Przedmiotem obrad będzie przedstawienie przez pracowników naukowych i doktorantów z różnych ośrodków naukowych Polski i regionu podkarpackiego dorobku w poszczególnych dziedzinach nauki związanych z turystyką, ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://pogorzedynowskie.pl/aktualnosc/106/xiv-konferencja-naukowo-techniczna-blekitny-san.html

Dr hab. inż. Jan Krupa, prof. WSIiZ z Katedry Turystyki i Rekreacji pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji oraz będzie przewodniczył obradom konferencji, a dr Krzysztof Szpara z Katedry Geografii jest członkiem Komitetu Naukowego Konferencji.

Wydarzenie to, podobnie jak i ubiegłoroczne edycje konferencji, jest objęte patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.