Z ogromną radością informujemy, że prof. dr hab. Kazimierz Głowniak został powołany na członka Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Kazimierz Głowniak, Kierownik Katedry Kosmetologii w Kolegium Medycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w wyniku przeprowadzonych wyborów spośród samodzielnych pracowników nauk medycznych, został powołany na członka Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027. Uroczyste wręczenie dyplomu powołania miało miejsce podczas pierwszego posiedzenia Komitetu w nowej kadencji w dniu 8 marca br. 

Profesor podczas obrad Komitetu został powołany ponownie na stanowisko przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej, działającej w ramach Komitetu. Praca komisji została wysoko oceniona, co zaowocowało zgodą na powołanie prof. Katarzyny Gaweł-Bęben, Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek WSIiZ, na członka tej komisji. Pani profesor dołączy do prac nad współpracą zagraniczną, a także weźmie udział w organizowaniu międzynarodowego Sympozjum Leku Naturalnego, które odbędzie się we wrześniu tego roku w Ułan Bator.

KTiNoL jest organem doradczym i opiniotwórczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe medyczne i farmaceutyczne w obszarze terapii i nauk o leku. W szczególności zakres merytoryczny działalności Komitetu dotyczy farmakologii klinicznej i terapii, syntezy i analizy leków, biochemii i biotechnologii farmaceutycznej, technologii postaci leków i biofarmacji, farmakognozji, farmakogenetyki, farmakologii doświadczalnej oraz farmacji klinicznej. Zadaniem Komitetu jest integrowanie naukowców reprezentujących powyższe dziedziny i dyscypliny oraz podejmowanie działań służących rozwojowi terapii i nauki o leku, a także przedstawianie opinii i ekspertyz dotyczących tego obszaru wiedzy.