Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, kierownik Katedry Kosmetologii w Kolegium Medycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania został powołany w skład Komitetu Terapii i Nauk o Leku przy Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

Powołanie odbyło się na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 września 2019 r., 

Polska Akademia Nauk prowadzi wszechstronną działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służącą społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej.