Ponad 200 uczestników z prestiżowych ośrodków akademickich wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Start For Future Summit 2024: The Athenian Nexus” zorganizowanej w Atenach w Grecji. Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości WSIiZ zaprezentowali na konferencji wyniki dwóch katedralnych prac naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach badawczych.

W konferencji, która odbyła się w dniach 15 – 17 maja br., udział wzięło ponad 200 uczestników, reprezentujących m.in. takie ośrodki akademickie jak: VIA University College (Dania), Edingurgh Napier University (Szkocja), Esslingen University of Applied Sciences (Niemcy), University of Pisa (Włochy), Ghent University (Belgia), czy The Hague University of Applied Sciences (Niderlandy). Organizatorami wydarzenia były Athens University of Economics and Business (AUEB) oraz Athens Centre for Entrepreneurship and Innovation (ACE).

Dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ oraz dr Łukasz Cywiński, pracownicy Katedry Przedsiębiorczości WSIiZ zaprezentowali wyniki dwóch katedralnych prac naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach badawczych. Pierwsze z nich dotyczyły potencjału przedsiębiorczości studenckiej oraz oczekiwań studentów wobec form wsparcia aktywności gospodarczej przez uczelnie wyższe. Z kolei drugie nawiązywały do wyników projektu DS. pt. „Planowane i wdrażane samorządowe polityki rozwoju lokalnego a procesy stymulowania przedsiębiorczości w miastach”. Badania i ich rezultaty spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony międzynarodowego środowiska naukowego. Za szczególnie cenne uznano ich konceptualizację i warstwę metodologiczną.

 

Konferencja była także doskonałą okazją do przedstawienia efektów projektu “DeepTech in Higher Education Institutions and Ecosystems through Entrepreneurial Education+ (SFF.DeepT+)”, realizowanego przez Katedrę Przedsiębiorczości oraz Katedrę Sztucznej Inteligencji WSIiZ. Obecność przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego umożliwiła także zaprezentowanie czasopisma Financial Internet Quarterly, indeksowanego m.in. w WoS ESCI, wydawanego przez WSIiZ w Rzeszowie.