Pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uczestniczyli w dniu 11 listopada 2019 roku w spotkaniu w Brukseli inaugurującym projekt „IDEA – Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE”. Projekt współfinansowany jest przez program Erasmus+ Komisji Europejskiej. W jego realizację zaangażowane jest konsorcjum złożone z 9 partnerów z 7 krajów europejskich (tj. Belgia, Chorwacja, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja i Hiszpania).

Innowacyjne podejście do sukcesu w biznesie zawarte w IDEA oznacza wykorzystanie umiejętności cyfrowych stosowanych w przedsiębiorczości, a tym samym nadążanie za najnowszymi trendami społecznymi, technologicznymi i gospodarczymi. Na spotkaniu partnerzy zaprezentowali reprezentowane przez siebie ośrodki, wskazali na kompetencje w zakresie realizacji obszarów projektu za które odpowiadają, a w następnej kolejności dokonano prezentacji projektu wraz z mapowaniem i inwentaryzacją dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej, wskazaniem na materiały szkoleniowe w formie e-learning dla studentów i sposób upowszechniania projektu poprzez przyszłe wydarzenia multiplikacyjne.

Pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odpowiadają m.in. za określenie struktury, układu i funkcjonalności otwartej platformy IDEA Open Educational Resources.

Więcej informacji na temat IDEA i innych inicjatyw Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie:

IBAF

Facebook

Linkedin

tskica@wsiz.edu.pl

kontakt@ibaf.edu.pl