Dr Patrycja Longawa do konkursu zgłosiła 10 plakatów studentów, które powstały podczas jej zajęć. Do ścisłego finału i wystawy plakatów oraz konkursu głównego „Międzynarodowe Konfrontacje Plakatu Studenckiego” w Tarnowie dostali się Martyna Zajdel, absolwentka kierunku Grafika Komputerowa i Produkcja Multimedialna oraz Dominik Kamiński, student kierunku Grafika Komputerowa i Produkcja Multimedialna.

Wystawa odbędzie się w dniach 16.06–29.07.2023 r. na Rynku w Tarnowie oraz w Tarnowskim Centrum Kultury. Warto podkreślić, że Konfrontacje Plakatu Studenckiego jest wydarzeniem organizowanym od 2020 roku i każdorazowo cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Celem wystawy jest analiza aktualnych trendów rozwoju plakatu oraz przegląd pracowni projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania. 

W przeciwieństwie do innych konkursów plakatowych, studenci nie mogą  zgłosić się osobiście. To wykładowcy prowadzący swoje pracownie zgłaszają swoich zdolnych podopiecznych. Prace studentów WSIiZ znalazły się w gronie świetnych plakatów wykonanych w najlepszych pracowniach i uczelniach w naszym kraju i za granicą.

Listę wyselekcjonowanych studentów można znaleźć TUTAJ.