Jak co roku nasza Uczelnia wspiera studentów pierwszego roku w poszukiwaniach mieszkania na wynajem. Dla młodych ludzi – szczególnie z zagranicy – początek studiów to ogromna zmiana w ich dotychczasowym życiu, stąd pomoc udzielana przez uczelnię jest dla nich dużą pomocą.

Nasi studenci zagraniczni korzystają z zakwaterowania m.in. na terenie kampusu w Kielnarowej. Ta baza nie jest jednak wystarczająca, dlatego co roku część studentów korzysta także z mieszkań prywatnych. Ich bazę przygotowuje Dział Administracji WSIiZ.

Chcemy ułatwić studentom międzynarodowym odnalezienie się w Rzeszowie i łagodne wejście w życie studenckie w obcym dla nich kraju oraz mieście. Z powodu bariery językowej poszukiwanie mieszkania to dla młodych ludzi duże wyzwanie, dlatego tworzymy dla nich bazę mieszkań na wynajem i pośredniczymy w kontakcie z właścicielami – mówi Joanna Dudek, Kierownik Działu Rekrutacji WSIiZ

Obecnie WSIiZ dla swoich studentów, w szczególności dla studentów zagranicznych, poszukuje bazy lokalowej: w tym mieszkań prywatnych, burs, internatów, hosteli itp.
Umowy na wynajem obiektu będą zawierane bezpośrednio między właścicielami mieszkań a studentem/studentami na okres od września/października 2022 roku przez minimum rok (możliwe dłuższe terminy).

Wszystkie zainteresowane osoby/firmy prosimy o kontakt pod adresem mailowym: administracja@wsiz.edu.pl lub pod numerem telefonu 17 866 11 11.

W październiku studia we WSIiZ podejmą młodzi ludzie z około 50 krajów świata. Wśród studentów obcokrajowców najliczniej reprezentowane kraje pochodzenia to: Kazachstan, Ukraina, Zimbabwe, Indie, Nigeria, Turcja, Maroko, Algieria, Egipt, Nepal i Pakistan. Studenci ze ścieżek anglojęzycznych studiują w Rzeszowie przede wszystkim Zarządzanie, Informatykę oraz Pielęgniarstwo.