Co to znaczy być Polką w 2024 roku i jakie główne problemy dotykają dziś kobiet w naszym kraju? Dlaczego warto na nowo namalować portret Polek i Polaków i co się zmieniło od roku 1989? Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie pt. „Polek portret własny” z udziałem Joanny Kuciel-Frydryszak, s. Małgorzaty Chmielewskej oraz prof. Anny Siewierskiej.

„Polek portret własny” to spotkanie o solidarności Polek AD 2024. O ich sile i bezsile. O gniewie i o sprawczości. O wykluczonych i tych, które działają na wysokich stanowiskach. O kobietach w polityce, w pokojach pisarskich, na uczelniach i na froncie aktywistycznym. O barierach, z którymi muszą się zmierzyć i które dzielnie przełamują – zapowiada tematykę spotkania red. Katarzyna Kubisiowska, członkini redakcji Tygodnika Powszechnego, która poprowadzi spotkanie.

Nad sytuacją kobiet w Polsce będą się zastanawiać: pisarka Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka bestsellerowej książki „Chłopki”,  siostra Małgorzata Chmielewska – przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, oraz politolożka prof. Anna Siewierska autorka miedzy innymi takich książek, jak: „Polityka strachu. Jak strach zabija demokrację” oraz „Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji”.

Najbardziej wnikliwe portrety tworzą się z elementów przez ogół niedostrzegalnych, przeźroczystych. Będziemy rozmawiać o tym, co w doświadczeniu kobiecym jest marginalizowane oraz wspólnie zastanowimy się jaka jest  psychiczna, mentalna i zawodowa kondycja kobiet w Polsce AD 2024  – podkreśla red. Katarzyna Kubisiowska.

Wydarzenie odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. (środa), o godz. 17.00 w Filharmonii Podkarpackiej.

pobierz bilet

Spotkanie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny, ale pod warunkiem rezerwacji i okazania biletu. W dniu wydarzenia zajmowanie miejsc będzie możliwe od godz. 16:00. Rezerwacja biletów jest ważna do godz. 16:30. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia publikacji prelegentek i uzyskania dedykacji Autorek. 

Wydarzenie odbywa się w ramach V edycji cyklu „W labiryncie świata” – to cykl paneli dyskusyjnych realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”. 

Joanna Kuciel-Frydryszak, siostra Małgorzata Chmielewska, prof. Anna Siewierska

 

Prelegentki:

Joanna Kuciel-Frydryszak – autorka specjalizująca się w reportażach, pamiętnikach, autobiografiach, biografiach i publicystyce literackiej. Ukończyła studia na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Największą sławę autorce przyniosła wydana w 2012 roku książka „Słonimski. Heretyk na ambonie” zawierająca archiwalne, niepublikowane dotąd materiały, za którą otrzymała całą listę nominacji do najważniejszych nagród literackich, a z ogromnym uznaniem spotkała się także biografia „Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie”. Najnowszym dziełem Joanny Kuciel-Frydryszak jest książka „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”. Na swoim koncie pisarka ma m.in. nominację na Historyczną Książkę Roku w Konkursie im. K. Moczarskiego i O. Haleckiego, nominację do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza, a także nominację do Nagród Historycznych „Polityki” 2019 oraz Nagrodę jury w konkursie im. Teresy Torańskiej 2019.

s. Małgorzata Chmielewska – siostra zakonna, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia” w Polsce. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów związana z Klubem Inteligencji Katolickiej. Pod kierunkiem Siostry Małgorzaty Wspólnota prowadzi dziewięć domów, do których przyjmuje ludzi bezdomnych: kobiety, chorych, matki z dziećmi, młodzież. Potrzebujący, oprócz schronienia, otrzymują pomoc socjalną, medyczną i materialną. Siostra Małgorzata pracuje z najuboższymi i wśród najuboższych. Razem z nimi walczy o poprawę losu i bardziej godne warunki życia. Jest autorką kilku książek, w których stara się przekazać czytelnikom najważniejsze prawdy, jakimi kieruje się w swoim życiu i pracy. W roku 2015 i 2016 wydała między innymi dwie części zapisków ze swojego internetowego dziennika – „Cerowanie świata” oraz „Dobro jako choroba zakaźna”. Opowiada w nich o codziennym życiu wśród ubogich i potrzebujących w sposób wrażliwy i humorystyczny. Została odznaczona m.in. Medalem św. Jerzego, Orderem Ecce Homo, honorową odznaką Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”, Medalem „Zasłużonych dla Warszawy” oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest laureatką Nagrody „Totus”, Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Nagrody Tischnera oraz tytułów „Kobieta Roku”.

dr hab. prof. UR Anna Siewierska – politolożka, dr hab. nauk społecznych. Naukowo zajmuje się m.in. psychologią polityki, polityką migracyjną i integracyjną, językiem polityki, mitologią polityczną oraz wpływem nowych mediów na politykę, szczególnie radykalizacją i polaryzacją społeczną oraz populizmem. W latach 2018 – 2021 Rektorka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 2000 – 2018 kolejno Asystent, Adiunkt, Profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauk o Administracji oraz Dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach wyjazdów badawczych i staży naukowych m.in. brała udział w badaniach naukowych w Indiach (2004, 2005); pod opieką merytoryczną prof. Anjoo Sharan Upadhyaya przebywała na stażu na Wydziale Nauk Społecznych Benares Hindu University w Waranasi (2007). W 2010 roku przebywała na stażu naukowym w Indonezji, m.in. na Yogyakarta State University. W 2019 roku brała udział w projekcie „Leaders in University Management” w University College London w Wielkiej Brytanii. Za książkę Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji, nominowana do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera (2017). Członkini m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

red. Katarzyna Kubisiowska – absolwentka filmoznawstwa UJ/ Dziennikarka Tygodnika Powszechnego działów Kultura i Reportaż. Biografka Jerzego Pilcha, Danuty Szaflarskiej, Jerzego Vetulaniego. Autorka m.in. rozmowy rzeki z Wojciechem Mannem „Głos” i wyboru rozmów z ludźmi kultury „Blisko, bliżej”. W maju 2023 r. ukazała się jej książka „Kora. Się żyje. Biografia”. W roku 2024 ukażą się jej dwie książki’ „Echo”- druga część rozmów z Wojciechem Mannem oraz „Żar, żarliwość” – wybór rozmów drukowanych na łamach Tygodnika Powszechnego.

w górnym rzędzie loga: Patronat honorowy Ministerstwo Nauki, Partner strategiczny Rzeszów stolica innowacji, Partner: Ban Pekao, poniżej od lewej: Współorganizatorzy: Tygodnik Powszechny, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Patroni medialni: VIP Biznes i Styl. TVP rzeszów, Nowiny, Rzeszów-news. Forum Akademickie