3 marca 2017 r. na naszej Uczelni odbyło się szkolenie nt. „Pisanie tekstów naukowych. Wprowadzenie”. Było to pierwsze w tym roku spotkanie mające na celu przygotowanie studentów do aktywności naukowej.

Była to inicjatywa studencka, wynikająca z dążenia do nadania rzeczywistego wymiaru naukowego działalności kół naukowych WSIiZ. Aby to osiągnąć, niezbędne jest podejmowanie takich aktywności, jak realizowanie projektów naukowych i szkoleniowych, reprezentowanie Uczelni na konferencjach naukowych oraz publikowanie artykułów przez członków kół naukowych. Szkolenie przeprowadzone przez Pana prof. Marcina Szewczyka oraz Pana dr-a Mateusza Stopę pozwoliło zdobyć praktyczną wiedzę przydatną w dalszej pracy naukowej studentów.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W jego trakcie poruszone zostały kwestie związane między innymi ze strukturą artykułu naukowego, procesem badawczym, recenzją, źródłami i przypisami, a także dobrymi i niepożądanymi praktykami w pisaniu. Zwrócono też uwagę, jak ważna w pisaniu jest metodologia, logika i prostota formułowanych zdań. A to tylko niektóre wątki z tego spotkania. Wartość obu wystąpień dodatkowo wzbogaciły istotne na tym polu doświadczenia Prowadzących w pisaniu i recenzowaniu tekstów naukowych. Po zasadniczej części szkolenia nie mogło zabraknąć miejsca na dyskusję.

Szkolenie to, zorganizowane we współpracy Rady Kół Naukowych oraz Działu Nauki, spotkało się z pozytywnym odzewem wśród studentów, co uwidoczniło się w ich licznej obecności – skorzystało z niego blisko 50 aktywnych członków różnych kół naukowych naszej Uczelni.