W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Była to pierwsza obrona doktorska z nauk o mediach w uczelni niepublicznej w Polsce, i jednocześnie pierwsza w historii rzeszowskiej WSIiZ.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na uczelni niepublicznej z nauk o mediach we WSIiZ

1 grudnia 2016 roku w Sali Senatu WSIiZ doktorantka mgr Zofia Sawicka, w obecności promotora prof. dra hab. Janusza Adamowskiego, dwóch recenzentów – dr hab. Agnieszki Hess oraz prof. dra hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego – i Komisji Doktorskiej oraz licznie zgromadzonej publiczności, obroniła pracę pt. „Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny.” Zofia Sawicka jest długoletnim pracownikiem Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ i m.in. jako jedyna w Polsce analizuje media społecznościowe w języku arabskim.

To święto środowiska naukowego w Polsce
– To wielkie święto nie tylko dla rzeszowskiej uczelni, ale i dla całego środowiska naukowego, bo WSIiZ to jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce, która posiada takie uprawnienia – powiedział prof. dr hab. Janusz Adamowski z Uniwersytetu Warszawskiego, promotor pracy mgr Zofii Sawickiej.
Powodem do dumy i satysfakcji jest nie tylko fakt, iż jest to pierwsza praca doktorska broniona we WSIiZ. Praca Zofii Sawickiej odznacza się także wysokim poziomem merytorycznym.

„Praca jest doskonała”
– Przyszło mi oceniać pracę – nie boję się tego powiedzieć – doskonałą! W Polsce nikt nie opracował tego tematu lepiej niż Pani Sawicka. Mamy do czynienia z pracą nowatorską, dobrze skonstruowaną i aktualną. Zofia Sawicka to prekursorka badań nad mediami arabskimi. Porównując tę pracę z najlepszymi światowymi publikacjami, z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że wypada ona imponująco – powiedział prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, jeden z recenzentów.

To dopiero początek
Obrona doktorska Zofii Sawickiej to pierwszy doktorat zrealizowany w ramach Seminarium Doktoranckiego WSIiZ. W najbliższej przyszłości odbędą się kolejne obrony. Celem uczelni jest, by były to prace odznaczające się wysokim poziomem merytorycznym, nowatorskie i wnoszące w polską naukę nowe wartości.

– Nauki o mediach to młoda, bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa, charakteryzująca się niezwykłą interdyscyplinarnością i szerokimi możliwościami praktycznego zastosowania wyników badań naukowych – informuje prof. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ. Zaznacza, że żyjąc w dobie społeczeństwa informacyjnego i silnie zmediatyzowanej rzeczywistości coraz trudniej jest wskazać obszary społecznej aktywności, w których nie występują związki z zarządzaniem informacją, mediami masowymi, w tym zwłaszcza społecznościowymi.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk o mediach.

Uczelnia dysponuje kadrą wybitnych specjalistów z tematyki mediów i nowych mediów. Wśród kadry naukowej na studiach doktoranckich z nauk o mediach są m.in.: prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Krzysztof Gajdka, prof. Aleksander Hall, prof. Sławomir Gawroński oraz prof. Jan Woleński, prof. Piotr Kłodkowski, prof. Marcin Szewczyk.

Zobacz materiał filmowy z wydarzenia
Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Autor: Sylwia K. Mazur i Szymon Taranda