Za nami dwie publiczne obrony prac doktorskich. „Rola mediów masowych w popularyzacji mitów fundacyjnych na przykładzie wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej” to tytuł rozprawy doktorskiej Michała Futyry, a autorem pracy „Uwarunkowania i formy media relations w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych w Polsce” jest Roland Jakubowski.

W wyniku pozytywnego przebiegu procedury przewodu doktorskiego Komisje Doktorskie przyjęły obie rozprawy, a Rada Naukowa Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej w piątek 28 lutego 2020 roku nadała obu doktorantom stopień doktora nauk społecznych.  

Promotorką pracy dr Michała Futyry była dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, a jej recenzentami prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński i dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ. Promotorem pracy dr Rolanda Jakubowskiego był prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, a recenzentkami dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska oraz prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik z UŚ.

Streszczenia obu rozpraw doktorskich oraz recenzji dostępne są TUTAJ.