W najnowszym numerze Financial Internet Quarterly (FIQ) opublikowano artykuły nawiązujące m. in. do tematyki: zjawiska ubóstwa, scenariuszy konsekwencji gospodarczych oraz finansowych wojny w Ukrainie oraz wpływu pandemii Covid-19 na finanse osobiste.

Ponadto w kwartalniku autorzy poruszają zagadnienia dotyczące wskaźników ryzyka tzw. indeksów zmienności, które umożliwiają zdefiniowanie i mierzenie niepewności na rynkach finansowych oraz kwestie analizy determinantu efektywności operacyjnej na przykładzie banków saudyjskich, czynników mających wpływ na zwrot z aktywów i kapitału własnego na przykładzie sektora energetycznego w Turcji.

Financial Internet Quarterly (FIQ) to anglojęzyczne czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. Jego redakcję tworzą pracownicy uczelni, a także międzynarodowe grono naukowców reprezentujących uznane ośrodki naukowe. Tematyka tekstów publikowanych na łamach kwartalnika skupia się na zagadnieniach obejmujących: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, ubezpieczenia, bankowość, rachunkowość, rynki kapitałowe oraz prawne aspekty zarządzania finansami.

Według najnowszej listy Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo naukowe Financial Internet Quarterly otrzymało 40 pkt. Co więcej, w ciągu ostatnich miesięcy czasopismo zostało włączone do cenionych baz repozytoryjnych, takich jak ERIH+ czy ESCI WoS – podkreśla Redaktor Naczelny, dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ.

Zespół redakcyjny FIQ zachęca do współpracy i publikowania własnych tekstów w kwartalniku (e-mail: office@finquarterly.com_, a także śledzenia profili czasopisma na portalu LinkedIn (@Financial Internet Quarterly) oraz ResearchGate project. Szersze grono odbiorców to również większa widoczność i cytowalność dotychczas publikowanych, jak i kolejnych artykułów – zaznacza mgr Karolina Palimąka.

Nowy numer Financial Internet Quarterly dostępny jest TUTAJ.