Publikacja „Osiadłe ptaki. Urodzeni za granicą pracownicy polskich instytucji akademickich” omawia doświadczenia życiowe urodzonych za granicą pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, którzy zdecydowali się prowadzić karierę naukową w Polsce. Jest to projekt z pogranicza studiów migracyjnych, socjologii szkolnictwa wyższego oraz socjologii pracy, a powstał jako rezultat badań przeprowadzonych w latach 2017–2019 przez zespół badaczy , którego prace koordynował dr Kamil Łuczaj.

Autorów interesowało miedzy innymi: jak przebiega proces rekrutacyjny zagranicznych pracowników polskich instytucji , czy istnieją powszechne problemy związane z kulturą komunikacji , co – w opinii polskich pracowników – wnoszą ich międzynarodowi koledzy oraz co zyskuje nauka w Polsce i jaka część potencjału naukowego pozostaje niewykorzystana?

Dzięki grantowi DIALOG przyznanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  dane jakościowe zbierała trójka badaczy: Kamil Łuczaj (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Beata Bielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Olga Kurek-Ochmańska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Analizy wykonane na potrzeby książki powstały w rezultacie intensywnej współpracy tej grupy z Januszem Muchą (wówczas Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), a analizy statystyczne dotyczące liczby urodzonych za granicą pracowników uczelni i instytutów badawczych wykonała Agnieszka Sęk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).

Publikacja „Osiadłe ptaki. Urodzeni za granicą pracownicy polskich instytucji akademickich” ukazała się nakładem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydawnictwa AGH oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Książka jest dostępna jako pdf, można ją pobrać TUTAJ.