W dniach 9–14 września 2019 r. odbył się 11. Polski Zjazd Filozoficzny, którego gospodarzem był Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest to najważniejsza, cyklicznie odbywająca się konferencja, na której prezentowane są aktualne wyniki badań filozoficznych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

W jedenastej edycji tego wydarzenia wzięło udział ponad 700 osób. Wśród nich byli przedstawiciele Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania: prof. Jan Woleński oraz dr Magdalena Hoły-Łuczaj. Prof. Woleński zaprezentował referat Absolutism, Relativism and Semantic Theory of Truth w sesji przeznaczonej dla gości zagranicznych, natomiast dr Hoły-Łuczaj przedstawiła swój referat w sekcji filozofii techniki pt. Wartość funkcjonalna, czyli jak przesunąć granice uniwersum etycznego w filozofii techniki i filozofii środowiskowej.

Ponadto prof. Woleński współorganizował i uczestniczył w dwóch sesjach plenarnych. Pierwsza dotyczyła relacji logiki i filozofii, druga natomiast była poświęcona kondycji filozofii jako dyscypliny akademickiej po reformie nauki i szkolnictwa wyższego, której towarzyszyła gorąca dyskusja.

Warto również odnotować, że w cieszącej się wielkim zainteresowaniem sesji plenarnej „Filozofia, nauka, religia – oczekiwania, roszczenie, kompetencje” brał udział ojciec Ludwik Wiśniewski, w którego publikację najnowszej książki była zaangażowana Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.