31 maja br. w kampusie w Kielnarowej odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, podczas której stu uczestników z 13 uczelni z całej Polski zaprezentowało aż 93 referaty w następujących panelach tematycznych:

  • INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU (moderator: dr Mirosława Braja)
  • ROZWÓJ INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I IT (moderator: dr Marek Jaszuk)
  • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA (moderator: dr Iwona Leonowicz-Bukała)
  • INNOWACJE W TURYSTYCE I EKOLOGII (moderator: mgr Łukasz Stokłosa)
  • ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, REHABILITACJA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA (moderator: dr Marlena Krawczyk-Suszek)
  • BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA (moderator: dr Elżbieta Inglot-Brzęk)
  • SESSION IN ENGLISH (moderator: mgr Sylwia Mazur)

Celem konferencji jest promocja działalności naukowej studentów, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich, ale również pokazanie możliwości współpracy nauki i biznesu, a także komercjalizacji badań. W związku z tym w przeddzień konferencji zostały zorganizowane warsztaty biznesowe „Od badań do komercjalizacji” w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkubator.

Konferencja kolejny już raz otrzymała finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie nauki. Partnerem głównym zostało Podkarpackie Centrum Innowacji, partnerem technologicznym – HugeTECH, zaś patronat honorowy objęła Fundacja na rzecz nauki i edukacji –Talenty.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu z tego wydarzenia.

Wszelkie informacje o konferencji są dostępne na stronie oraz profilu Facebook.