8 marca 2016 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie obchodziła swoją 20. rocznicę powstania. – Czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas? Mam przekonanie, że można na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie. Mam nadzieję, że to dla nas będzie źródłem motywacji na kolejne lata – powiedział w przemówieniu prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ, podczas Jubileuszowego Posiedzenia Senatu i Konwentu.

Jubileuszowe Posiedzenie Senatu i Konwentu WSIiZ - 20 lat uczelni

Historia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęła się tak naprawdę nie 20 lat temu, ale znacznie wcześniej – w 1990 roku, kiedy powstała Rzeszowska Szkoła Menadżerów. – Przez sześć lat razem dr. Olgierdem Łunarskim i dr. Janem Andreasikiem budowaliśmy pozycję tej szkoły – wspominał rektor WSIiZ. Rzeszowska Szkoła Menadżerów miała już kilkanaście tysięcy absolwentów, sporą kadrę i dobrze wyposażoną infrastrukturę dydaktyczną. To przyczyniło się do udanego startu. – Mimo że startowaliśmy w trudnym okresie, pierwsza rekrutacja zakończyła się sukcesem – zaufało nam 2,5 tys. studentów – opowiadał prof. Pomianek.

Dydaktyka, międzynarodowość, dywersyfikacja przychodów

– Od początku budowaliśmy przyszłość uczelni w oparciu o te trzy filary – podkreślił w wystąpieniu prof. Tadeusz Pomianek. W ciągu 20 lat dyplomy WSIiZ zdobyło 40 tys. absolwentów, 15 tys. ludzi ukończyło studia podyplomowe, wydano również 100 tys. certyfikatów informatycznych, językowych, i z obszaru biznesu. Nie ma dziś w Polsce większego miasta, w którym WSIiZ w jakiś sposób nie zaznaczyła by swej obecności. Jednym z licznych przykładów jest system Uczelnia XP, który WSIiZ współtworzyła. Funkcjonuje dzisiaj w ponad 80 uczelniach klasy AGH czy Politechniki Poznańskiej.

WSIiZ zajmuje również drugie miejsce w Polsce, jeśli chodzi o liczbę obcokrajowców. Jest to 1900 osób z 23 krajów świata. Większymi liczbami może pochwalić się tylko Uniwersytet Warszawski. – Należy podkreślić, że na polskim rynku jest to bardzo dynamicznie zmieniające się zjawisko, ponieważ od kilku lat, dość błyskawicznie rośnie liczba studentów, przede wszystkim z Ukrainy. Kilka lat temu mieliśmy I miejsce w Polsce, bowiem 20% studentów z Ukrainy kształciło się w naszej uczelni, teraz ten procent wynosi niespełna 4%. W ostatniej rekrutacji, mimo dynamicznego wzrostu, straciliśmy pozycję lidera. Kilka uczelni publicznych i niepublicznych zrekrutowało więcej studentów z Ukrainy niż my. Przyczyna jest jedna – spadek wartości hrywny spowodował, że młodzież ze Wschodu podejmuje studia tam, gdzie jest praca, a więc w dużych ośrodkach takich jak: Warszawa, Kraków – zauważa prof. Pomianek.

Duży nacisk kładzie się również na rozwój naukowy zarówno studentów, jak i pracowników WSIiZ. – W minionych latach mieliśmy sporo absolwentów, którzy zdobywali tytuły doktorskie. Teraz dominują ci, którzy stają się samodzielnymi pracownikami naukowymi (w ostatnim roku 6 osób). Ponadto cztery czasopisma naukowe uczelni są na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nie można nie wspomnieć również o tym, że w tym roku otrzymaliśmy uprawnienia doktorskie z nauk o mediach. Jesteśmy jedną z czterech uczelni w Polsce, posiadających takie uprawnienia. To jest właściwy rozwój młodej uczelni – podkreślił rektor WSIiZ.

Bliska współpraca z otoczeniem biznesowym skutkowała długą listą zrealizowanych przedsięwzięć na rzecz regionu. – Zajmujemy pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o tzw. dywersyfikację źródeł przychodu. Przychody nie związane z dydaktyką to jest 55 proc. – zaznaczył prof. Pomianek.

Trudne czasy
– Przez kilkanaście lat walczymy o to, by uczelnie niepubliczne były traktowane poważnie przez państwo. Chcemy, żeby godnie z Konstytucją ambitny student uczelni prywatnej miał dotację na studiach stacjonarnych z zasobów państwa – podczas przemówienia rektor WSIiZ zwrócił też uwagę na problemy szkolnictwa wyższego w Polsce. Podał też inny przykład braku zdrowej konkurencji w tym sektorze. – Jeśli uczelnia niepubliczna dzięki badaniom rynkowym uruchamia kierunek studiów, to publiczna tylko czeka na wynik. Jeśli prywatnej się powiedzie, wprowadzi zmiany w swojej ofercie edukacyjnej – powiedział. Prof. Pomianek uważa, że obecny system szkolnictwa to socjalistyczne rozdawnictwo w kiepskim stylu, za które dużo zapłacimy.

Jutro będzie lepiej

– Uważamy, że należymy do czołówki w kraju i nie chcemy stracić tej pozycji. W ciągu najbliższych czterech lat można pozyskać ok. 60 mld zł na innowacje typu firma+uczelnia. To świetny czas dla uczelni dobrze przygotowanej – zaznaczył rektor WSIiZ.

Uczelnia nadal będzie podążać w kierunku międzynarodowości. – Nasze działania chcemy przesunąć do dalekowschodniej Azji. To tam sytuuje się obecne centrum gospodarcze świata. Już współpracujemy z tamtejszymi instytucjami, mamy studentów stamtąd, ale chcemy zdecydowanie więcej – zapowiedział tajemniczo prof. Pomianek.

– Jest dzisiaj za co dziękować wszystkim: wysokiemu Senatowi, który przez te lata dzielnie wspomagał rozwój, Konwentowi, z którym od kilku lat bardzo udanie współpracujemy, wielu naszym partnerom i całej społeczności, zarówno pracownikom, jak i studentom. To jest nasz wspólny sukces i oby nasze następne sukcesy były na miarę naszych marzeń i oczekiwań – zakończył swoje wystąpienie prof. Tadeusz Pomianek.

Uchwały uroczyste
Na Jubileuszowym Posiedzeniu Senat i Konwent podjęły kilka uchwał uroczystych, m.in. w sprawie przyznania tytułów profesorów honorowych WSIiZ i medali osobom zasłużonym dla uczelni. Profesorami honorowymi zostali: prof. Aleksander Hall, ks. prof. Michał Heller, prof. Stanisław Waltoś, prof. Jan Winiecki oraz prof. Jan Woleński. Medalami zostali nagrodzeni: ks. Andrzej Cypryś, dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, duszpasterz WSIiZ, Tadeusz Ferenc, prezydent miasta Rzeszowa, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Urszula Pomianek, kierownik działu inwestycji, dr Andrzej Rozmus, prorektor ds. nauczania, Elżbieta Tylek-Hydryńska oraz dr Roman Wisz.

Na uroczystości pojawił się również gość specjalny. Dyrektor ds. projektów strategicznych uczelni, twórca i pierwszy przewodniczący samorządu uczelni oraz stowarzyszenia absolwentów i studentów, a przy tym student studiów dziennych pierwszego rocznika na kierunku ekonomia Marcin Leszczyński. – Od pierwszych zajęć zaobserwowałem bardzo duży entuzjazm i motywację zarówno ze strony wykładowców, jak i studentów – tak wspominał czasy swoich studiów we WSIiZ. Rzeczywistość uczelnianą sprzed 20 lat można było poznać nie tylko z jego opowieści, ale też na wernisażu wystawy jubileuszowej „20 lat WSIiZ – Wystawa fotografii ze zbiorów WSIiZ”.

Ważnym punktem programu uroczystości było wmurowanie w holu głównym WSIiZ kapsuły czasu z przesłaniem społeczności akademickiej z roku 2016 do tych, którzy będą gościć w murach uczelni w 2046 roku, czyli na 50-lecie WSIiZ. Uroczystości Jubileuszu zakończyły się koncertem chóru akademickiego VOX COELESTIS pod dyrekcją Agnieszki Tomaszek-Bankiet. Zobacz ten niezwykły występ!

Zobacz filmowy zapis wydarzenia
Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Dowiedz się, co na ten temat ukazało się w mediach:
Gazeta Codzienna NOWINY
TVP Rzeszów
Polskie Radio Rzeszów
Radio Eska
Gazeta Wyborcza
VIP Biznes i Styl
Radio Via
gospodarkapodkarpacka.pl