W 10-tą rocznicę śmierci wspominamy prof. Jerzego Chłopeckiego, wybitnego socjologa i politologa, wieloletniego Prorektora ds. Nauki i Kierownika Katedry Nauk Społecznych WSIiZ. Pan Profesor sprawował nadzór merytoryczny nad projektami naukowymi WSIiZ, zapamiętaliśmy go jako osobę o wielkim umyśle i sercu, życzliwą dla Studentów i Współpracowników. Prof. Jerzy Chłopecki zmarł 21 stycznia 2014 roku w wieku 77 lat.

Jerzy Chłopecki

Profesor Jerzy Chłopecki ukończył studia magisterskie, doktoranckie oraz habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. Był profesorem nauk humanistycznych, wybitnym socjologiem, politologiem oraz intelektualistą. Aktywnie uczestniczył w życiu naukowym. Jego największymi pasjami były: dziennikarstwo, muzyka oraz jazda konna. W latach 80. XX wieku pracował jako redaktor naczelny tygodnika „Ekran”, a w połowie lat 90. XX wieku został dyrektorem programowym Polskiego Radia Rzeszów.

Był autorem wielu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, tekstów publicystycznych oraz książek, w tym m.in.: „Rewolucja i postęp”, „Czas, świadomość, historia. Uwarunkowania potocznej świadomości czasu”, „Przestrzeń polityczna Polski. Konflikt i zmiana”. Prof. Chłopecki był także recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zawsze był pełen energii, inspirujących pomysłów, mądrych rad i opiniotwórczych spostrzeżeń przelewanych na papier, do końca aktywnie uczestniczył w życiu naukowym. 23 stycznia 2015 roku, w pierwszą rocznicę śmierci prof. Chłopeckiego, odbyło się uroczyste nadanie jego imienia Auli rzeszowskiego kampusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Zobacz „Czas panuje nad nami” – film dokumentalny o Profesorze Jerzym Chłopeckim.