15 stycznia 2020 roku odbyło się I Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 30 laboratoriów, którzy uchwalili Regulamin, wybrali Radę Sieci Laboratoriów na czele z przewodniczącym i członkami rady oraz Zespół Koordynujący.

Członkiem Rady została mgr Timea Sulenta-Pluta z Centrum Wdrożeniowo-Usługowego Katedry Kosmetologii WSIiZ.

Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących stanowi obecnie 45 laboratoriów zgłoszonych do współpracy na podstawie odpowiednich porozumień. Jest to zorganizowana platforma interdyscyplinarnej współpracy profesjonalistów zajmujących się badaniami naukowymi, a także oceną zgodności materiałów, podzespołów, wyrobów oraz ekosystemów.

Głównym celem tej współpracy jest doskonalenie kompetencji laboratoriów, pomoc w uzyskiwaniu akredytacji oraz podejmowanie i realizacja wspólnych projektów. Sieć jest strukturą otwartą
i każde laboratorium które będzie zainteresowane tego rodzaju współpracą może włączyć się do tej struktury.