Kolejni słuchacze Seminarium Doktoranckiego WSIiZ: mgr Magdalena Mirkowicz oraz mgr Grzegorz Grodner – dołączyli do grona osób, które obroniły swoje rozprawy doktorskie.

Rozprawa mgr Magdaleny Mirkowicz nosiła tytuł Znaczenie typografii w procesach komunikacji przez interfejsy responsywnych stron internetowych. Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, a recenzentkami były: dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska oraz dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS. 

Mgr Grzegorz Grodner obronił pracę pt. Rola interfejsów aplikacji mobilnych w procesach komunikacji z użytkownikiem. Promotorem pracy również był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, natomiast recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Michał Drożdż oraz prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski.

Obie obrony doktorskie przeprowadzone zostały w pełnym trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację. Streszczenia rozpraw oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ, a prace do wglądu znajdują się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła. Szczegóły dostępne są TUTAJ.