Kolejni słuchacze Seminarium Doktoranckiego WSIiZ: mgr Konrad Gryczan oraz mgr Monika Fill – dołączyli do grona osób, które obroniły swoje rozprawy doktorskie.

Rozprawa mgr Konrada Gryczana nosiła tytuł Powstanie i ewolucja radia RMF Classic (2003-2018). Promotorem pracy był dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. UPJPII, a promotorem pomocniczym dr Monika Białek. Natomiast recenzentami byli: prof. dr hab. Dariusz Rott oraz prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski. 

Mgr Monika Fill obroniła pracę pt. Media społecznościowe i ich wpływ na proces zarządzania. Promotorem pracy był dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, a recenzentami: dr hab. Agata Opolska-Bielańska i prof. dr hab. Igor Borkowski. 

Streszczenia rozpraw oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ. Prace do wglądu znajdują się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.