Kolejni słuchacze Seminarium Doktoranckiego WSIiZ:  mgr Artur Zygiert oraz mgr Piotr Legutko dołączyli do grona osób, które obroniły swoje rozprawy doktorskie.

Rozprawa mgr Artura Zygierta nosiła tytuł Uwarunkowania sprawności, skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej w branży przedsiębiorstw hostingowych w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Promotorem pracy był dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ, a recenzentami: dr hab. Agata Opolska-Bielańska, dr hab. Agata Opolska-Bielańska i dr hab. Paweł Kuca, prof. UR.

Mgr Piotr Legutko obronił pracę pt. Zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych jako narzędzie strategii employer brandingu w warunkach polskich. Promotorem pracy był dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ, a recenzentami: dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. SWPS, dr hab. Waldemar Rydzak oraz prof. UEP
dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR. 

Streszczenia rozpraw oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ. Prace do wglądu znajdują się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.