20 stycznia 2023 odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Zajica. Rozprawa nosi tytuł „Modele komunikacji internetowej w parafiach Kościoła Katolickiego w Polsce i czynniki je determinujące”.

Promotorem pracy był dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW. Recenzentami rozprawy byli ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW oraz dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska. Dziedzina naukowa, którą reprezentuje omawiana praca, to Nauki społeczne, zaś dyscyplina naukowa to Nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła. Szczegóły dostępne są TUTAJ.