W dniu 21 grudnia 2023 r. Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki Fizyczne” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nadała Panu Markowi Giebułtowskiemu z Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego stopień doktora.  

Dr Marek Giebułtowski otrzymał stopień naukowy za pracę pt. „Thermal Fluctuations in High Temperature Superconductors”. Promotorem rozprawy był dr hab. Wojciech Tabiś, prof. AGH, a promotorem pomocniczym dr Ryszard Zalecki.

Dr Marek Giebułtowski jest wykładowcą w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego. Jest entuzjastą zbierania minerałów i mikroskopii optycznej.