Monografia „Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości. Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny” autorstwa Tomasza Mickiewicza, Jacka Rodzinki i Tomasza Skicy została oparta na wynikach projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest to opracowanie łączące zagadnienie wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, polityk rozwojowych samorządów, klasteryzacji oraz kapitału społecznego.

Autorzy książki uzupełnili i rozszerzyli aktualny stan wiedzy na temat przedsiębiorczości o zbadanie specyfiki lokalnej (samorządowej) polityki wsparcia inicjatyw gospodarczych. Swoje rozważania osadzili nie tylko na gruncie dostępnego JST instrumentarium wsparcia, lecz także objęli analizami takie zagadnienia, jak klastry, promocja oraz doradztwo w procesie tworzenia podmiotów gospodarczych, a finalnie nawiązali oni do kapitału społecznego jako determinanty rozwojowej przedsiębiorczości.

Zachęcamy do lektury!

Książka dostępna jest w księgarniach