23-24 maja br. odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa prof. Jana Winieckiego pod tytułem „Economic Shocks, Resilience and Institutions”. Konferencja odbędzie się w j. angielskim na uniwersytecie Viadrina (Frankfurt nad Odrą, Niemcy) i będzie częściowo transmitowana online.

Pierwszego dnia konferencji wykłady poprowadzą między innymi prof. dr Leszek Balcerowicz pt. „Economic Crises: The Role of the Market versus that of the State” oraz prof. dr Philipp Ther z Uniwersytetu Wiedeńskiego “A Shock Therapy that was not named as such: Radical Economic Reforms in Post-Communist Germany in European Comparison”. Dodatkowo dr Krzysztof Błędowski, wykładowca WSIiZ, przybliży życie prof. Jana Winieckiego wygłaszając referat pt. „Remembering Janek Winiecki: His Fascination with the United States – what was it about?“.  

W drugim dniu konferencji transmitowany będzie wykład Prof. dr. Jens Lowitzsch z European University Viadrina pt. „Benchmarking Employee Financial Participation in the EU-27, the UK and the US – The 2024 PEPPER V Report”. Ze strony Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w konferencji wezmą udział również inni pracownicy WSIiZ: dr Ulyana Zaremba (członek komitetu organizacyjnego i przewodnicząca sesji), dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ, i Jan Misiąg z referatem pt. Managing state budget available cash resources: Case study of Poland, a także dr Alina Yakymchuk z artykułem “Economic Evaluation of the Ecological Footprint on Ecosystem’s Productivity”.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Udział online jest możliwy dla wszystkich zainteresowanych osób.

Organizatorami konferencji są Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), Uniwersytet Gdański (UG), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ) oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.