„Komunikowanie polityczne w kampaniach wyborczych do organów samorządu gminnego. Analiza komparatywna doświadczeń polskich i francuskich” – to tytuł pracy doktorskiej Anny Karwackiej. Publiczna obrona pracy odbyła się 18 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00, częściowo w trybie online.

Promotorem pracy mgr Anny Karwackiej był prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, prof WSIiZ, a promotorem pomocniczym dr Anna Martens. Pracę doktorską recenzowały: dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. KA [recenzja] oraz dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska [recenzja]. Streszczenie rozprawy doktorskiej dostępne jest TUTAJ. 

Obrona miała charakter publiczny, jednak ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, odbyła się częściowo w trybie zdalnym. W jednej sali przebywali: Doktorantka, Promotor, Przewodniczący Komisji Doktorskiej, protokolant. Pozostała część komisji uczestniczyła w obronie zdalnie. Obrona przeprowadzona została z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację. Osoby zainteresowane wydarzeniem miały możliwość dołączenia do transmisji online.