Prof. Jan Winiecki, jeden z najczęściej cytowanych ekonomistów polskich oraz wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, przekazał uczelni bogaty księgozbiór, zawierający kilkaset pozycji. Znajdują się w nim m.in. unikatowe źródła, jak np. książka, wydana w 1860 r.

– Nawet w dobie informatyzacji dostęp do niektórych informacji nie jest łatwy. Z racji tego przekazanie przez prof. Winieckiego swojego księgozbioru jest niezwykle cennym prezentem dla naszej uczelni – uważa dr inż. Robert Góra, prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. kierunków ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Książki, które mogą być przydatne częściej trafią do biblioteki, pozostałe zaś – do księgozbioru Katedry Makroekonomii WSIiZ. Niemniej jednak, ze wszystkich pozycji będzie mogła skorzystać każda zainteresowana osoba.

Dr inż. Góra podkreśla, że spora część książek zainteresuje studentów, ponieważ bezpośrednio dotyczy kwestii, omawianych na zajęciach. Jednak w większym stopniu mogą one służyć za materiały do pisania prac dyplomowych. Ponadto książki prof. Jana Winieckiego będą bardzo pożyteczne również dla pracowników naukowych.

Księgozbiór składa się przede wszystkim ze źródeł anglojęzycznych, mniejszość stanowią książki w języku polskim. Są też pozycje napisane po francusku. – Najstarsza zidentyfikowana przez nas książka wydana została w 1860 r. Są też nowe wydania z lat 2000 – dzieli się dr inż. Góra. Tematyka księgozbioru skupia się głównie wokół rozwoju gospodarczego, aspektów i zmian strukturalnych gospodarki, transformacji ustrojowych – teorii i przykładów przeróżnych krajów, a także internacjonalizacji. Występują również podręczniki akademickie. W mniejszości znajdują się pozycje z zakresu prawa, historii, kultury religii itp.

W przekazanym zbiorze znaleźć można omówienia klasycznych dzieł i nurtów ekonomii, m.in. Smitha, Marksa, Vernona, Schumpetera, szkoły chicagowskiej czy austriackiej. Stosunkowo duża grupa książek dotyczy rozwoju i transformacji różnych krajów, np. Państw Bałtyckich, Węgier, Chin, niektórych państw Ameryki Południowej, no i oczywiście, najwięcej – Polski.

Podręczniki akademickie dotyczą głównie ekonomii i zarządzania. Pozostałe książki zawierają wiedzę spoza ekonomii, ale są związane z tą dziedziną. Dotyczą np. prawa czy ustawodawstwa w gospodarkach o różnych ustrojach politycznych.