21 czerwca br. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dr Wergiliusz Gołąbek przewodniczył uroczystym promocjom doktorskim uczestników Seminarium Doktoranckiego WSIiZ. Ośmioro promowanych złożyło przysięgę doktorską oraz odebrało dyplomy.

Uroczystość promocji doktorskich wpisuje się w obchody Jubileuszu 25 lat WSIiZ, w tym okresie pracownicy Uczelni uzyskali ponad 130 stopni i tytułów naukowych. Państwa awans naukowy jest zwieńczeniem ciężkiej pracy, świadectwem potencjału, ale także ogromnego zaufania, jakim obdarowali Państwo Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Nie da się ukryć, że przed naszą Uczelnią, podobnie jak przed innymi ośrodkami akademickimi, stoi wiele wyzwań, które w tym popandemicznym czasie wymagać będą od nas wszystkich nowego spojrzenia na realizację procesu kształcenia, misji i strategii oraz zasad budowania tożsamości WSIiZ na arenie międzynarodowej. Jestem przekonany, że zarówno zdobyta przez Państwa wiedza, jak i umiejętności, zostaną wykorzystane dla naszego wspólnego dobra. Gratulując Państwu zdobycia stopnia naukowego, chciałbym życzyć, by Państwa praca i działalność zawodowa stanowiły dla innych przykład profesjonalnej, rzetelnej i szlachetnej postawy, by przynosiły satysfakcję i stawały się motywacją do podejmowania coraz ambitniejszych wyzwań – mówił do zebranych na uroczystości JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dr Wergiliusz Gołąbek. 

Zgodnie z tradycją akademicką ślubowanie i nadanie tytułu doktora odbyło się po łacinie, a nowo wypromowani doktorzy odebrali poza dyplomem także biret i pins, który jesy symbolicznym potwierdzeniem przynależności do grona uczonych WSIiZ. W imieniu doktorów głos zabrała dr Małgorzata Gosek: Pochodzimy z różnych środowisk, mamy różne doświadczenia zawodowe, ale kilka lat temu w progi tej uczelni przyprowadziła nas ta sama ciekawość. Ciekawość świata, chęć zrozumienia go, zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Ten głód wiedzy prowadził nas prze następne miesiące aż do dzisiejszego dnia i do tego miejsca, ale nie doszlibyśmy tutaj gdyby nie ludzie, którzy wspierali nas w tej drodze. Otrzymane dzisiaj stopnie to nie tylko ukoronowanie zwieńczenia naszych trudów, ale także zobowiązanie do zgłębiania wiedzy i wysiłku służenia tą wiedzą ludziom w środowiskach, w których pracujemy i żyjemy, i o tym będziemy pamiętać.

Promocje doktorskie odebrali:
dr Małgorzata Gosek, „Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ,
dr Michał Futyra, „Rola mediów masowych w popularyzacji mitów fundacyjnych na przykładzie wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej”, promotorka: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSIiZ,
dr Roland Jakubowski, „Uwarunkowania i formy media relations w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych w Polsce”, promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ,
dr Anna Karwacka, „Komunikowanie polityczne w kampaniach wyborczych do organów samorządu gminnego. Analiza komparatywna doświadczeń polskich i francuskich”, promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ,
dr Sylwia Przybyło, „Crowd learning as a method of improving vocational skills in Information Society by the example of Poland”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ,
dr Mariusz Surowiec, „Uzależnienie od mediów społecznościowych a depresja wśród młodzieży na przykładzie podkarpackich licealistów”, promotor: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ,
dr Marek Grzmil, „Przyjaciel przy Pracy” – problematyka i rozwój czasopisma w latach 1949-2019”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ,
dr Tomasz Bierzyński, „Odpowiedzialność jako pojęcie kluczowe w oficjalnym nauczaniu Kościoła katolickiego na temat edukacji medialnej”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ.

Seminarium doktoranckie WSIiZ – ruszyła tegoroczna rekrutacja
Seminarium doktoranckie WSIiZ skierowane jest do osób zainteresowanych mediami i komunikacją społeczną na płaszczyźnie naukowej, a także pracujących na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją, relacjami z mediami masowymi i public relations;  oraz dla przedstawicieli sektora komunikacji marketingowej, promocji i reklamy.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY REKRUTACJI NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE.