Dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Sztucznej Inteligencji.

Profesor w Katedrze Sztucznej Inteligencji.

Profesor honorowy WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2002 roku.

Doktor habilitowany nauk technicznych z zakresu automatyki (Politechnika Warszawska, rok 1972), doktor nauk technicznych (Politechnika Poznańska, rok 1969), magister inżynier elektryk (Politechnika Poznańska, rok 1964) oraz magister matematyki (Uniwersytet Wrocławski, rok 1967).

Pracownik Katedry Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu w Kansas, Lawrence, US.

Prowadzi badania w dziedzinie eksploracji danych, odkrywania wiedzy w bazach danych, uczenia maszynowego, systemów ekspertowych i teorii zbiorów przybliżonych. Jest współautorem 11 monografii. Opublikował ponad 300 artykułów ze swojej specjalności, głównie z drążenia danych. Członek zespołów redakcyjnych Fundamenta Informaticae (IOS Press, Holandia), Foundations of Computing and Decision Sciences (Politechnika Poznańska), International Journal of Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems (IOS Press, Holandia) i International Journal of Hybrid Intelligent Systems (Advanced Knowledge International, Australia).

Był przewodniczącym sesji, członkiem komitetów doradczych i programowych w wielu międzynarodowych naukowych i technicznych konferencjach. Jest członkiem Association for Computing Machinery, American Association for Artificial Intelligence, International Rough Set Society (przewodniczący Advisory Committee) oraz stowarzyszenia Upsilon Pi Epsilon.

 

Prowadzone przedmioty:

Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse, prof. WSIiZ
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: jerzy@ku.edu
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m,
p. RA 137
tel.: 017/866 11 91


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Chair of the Department of Artificial Intelligence.

Professor in the Department of Artificial Intelligence.

Employed at the University of Information Technology and Management from 2002.

Habilitation Doctorate in Engineering within the scope of Control Engineering (Warsaw University of Technology, 1972), PhD in Engineering (Poznan University of Technology, 1969), MS in Electrical Engineering (Poznan University of Technology, 1964), MS in Mathematics (University of Wroclaw, 1967). Employed at the Electrical Engineering and Computer Science Department, University of Kansas, Lawrence, KS, USA.

His research interests include data mining, data exploration, machine learning, expert systems and rough set theory. He is an author or co-author of 11 monographs and over 300 articles, mostly in data mining. He is a member of Editorial Boards of the Fundamenta Informaticae (IOS Press, Netherlands), Foundations of Computing and Decision Science (Poznan University of Technology), International Journal of Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems (IOS Press, Netherlands), and International Journal of Hybrid Intelligent Systems (Advanced Knowledge International, Australia).

He served as a chair or member of steering committees and program committees for many international scientific and technical conferences. He is a recipient of many awards for teaching excellence.  Listed in Marquis Who is Who in the World, Who is Who in America, etc. He is a fellow of the International Rough Set Society and a member of the Association for Computing Machinery, American Association for Artificial Intelligence and Upsilon Pi Epsilon.

 

Conducted courses:

Graduation Seminar.

 

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse, prof. WSIiZ
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: jerzy@ku.edu
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m,
p. RA 137
tel.: 017/866 11 91


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021