Czym jest bioetyka misji kosmicznych i czy w kosmosie będą obowiązywać inne zasady, niż na Ziemi? Odpowiedzi na te pytania szuka dr Konrad Szocik w artykule zamieszczonym w periodyku „Bioethics”, który jest wiodącym czasopismem bioetycznym na świecie.

W publikacji pt. ”Bioetyka misji kosmicznych: dlaczego jej potrzebujemy i dlaczego powinna to być feministyczna bioetyka misji kosmicznych”  autor wprowadza koncepcję bioetyki misji kosmicznych. Zajmuje się  ona kwestiami etycznymi dotyczącymi ludzkiego ciała i ludzkiej biologii w kosmosie. Zagadnienia te to przede wszystkim możliwość reprodukcji w kosmosie (np. w hipotetycznej przyszłej kolonii kosmicznej na Marsie) oraz koncepcja modyfikowania człowieka na potrzeby misji kosmicznych. Autor stwierdza, że normy etyczne obowiązujące na Ziemi mogą być różne od tych, które będą obowiązywały w kosmosie.  Dr Szocik wskazuje także na to, że długoterminowe wyzwania bioetyczne mogą wpływać na decyzje polityczne dotyczące przyszłych misji kosmicznych.

Bioethics”  to czasopismo, które w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało najwyższą możliwą liczbę punktów, czyli 200. Artykuł dr Konrada Szocika można przeczytać w całości online TUTAJ