Zespół pracowników badawczo-dydaktycznych z WSIiZ wielkimi krokami zbliża się do końca realizacji projektu pt. „Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym”, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Partnerem projektu jest norweska uczelnia Norwegian University of Science and Technology w Trondheim.

W ramach grantu stworzono już m.in. narzędzia diagnostyczne, służące badaniu kompetencji medialnych dzieci i młodzieży szkolnej oraz opracowano program studiów podyplomowych z zakresu edukacji medialnej dla nauczycieli. Wypracowano także rekomendacje w zakresie edukacji medialnej w polskim systemie oświaty, które przekazane zostaną do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W projekt zaangażowani są prof. dr hab. Andrzej Adamski, dr Małgorzata Gosek, dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Olga Kurek-Ochmańska, dr Barbara Przywara, prof. dr hab. Sławomir Gawrońskiprof. dr hab. Marcin Szewczyk, a po stronie norweskiej – prof. Andrew Perkis i mgr Oivind Klungre.

Do realizacji na najbliższe miesiące pozostało jeszcze opracowanie i przeprowadzenie szkoleń pilotażowych dla nauczycieli, które będą testować rozwiązania z planu studiów podyplomowych. Program szkoleń jest gotowy, na ten moment powstają materiały szkoleniowe. Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli zostaną przeprowadzone  wiosną w formie online, nie tylko z powodu pandemicznej ostrożności.

Chcemy umożliwić udział w szkoleniach nie tylko nauczycielom z Podkarpacia czy Rzeszowa – podkreśla kierujący projektem prof. dr hab. Andrzej Adamski – Edukacja medialna w obecnym kształcie w polskim systemie edukacji jest niewystarczająca i oparta w dużej mierze o indywidualne kompetencje nauczycieli, którzy nie mają niestety efektywnych narzędzi, aby systematycznie rozwijać wśród dzieci i młodzieży niezbędny poziom rozumienia tego, jak funkcjonują media i sfera cyfrowa. Takim narzędziem byłaby np. lepiej dopracowana podstawa programowa, uwzględniająca nauczanie umiejętności technicznych oraz kompetencji miękkich w zakresie korzystania z mediów. Wypracowanie takiego jest jednym z głównych celów naszego projektu.

Zakończenie realizacji grantu Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym zaplanowane jest na czerwiec 2022. Zwieńczy go konferencja naukowa poświęcona edukacji medialnej.

Projekt „Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym” korzysta z dofinansowania o wartości 124 295,5 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie: narzędzia diagnozy kompetencji medialnych uczniów, 3 programów szkoleń oraz programu studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie edukacji medialnej, a ponadto rekomendacji w zakresie zmian w polskim systemie edukacji medialnej uczniów i nauczycieli poprzez projekt zintegrowanego systemu kształcenia w zakresie edukacji medialnej we wszystkich typach i poziomach szkół.

15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu Państwa. Całkowita wartość projektu: 146 230,00 euro. Projekt finansowany w ramach programu Edukacja ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, 2014-2021 oraz środków krajowych. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.